nieuws

Meer koophuizen Amsterdam

bouwbreed

Het aandeel koopwoningen in Amsterdam neemt nog steeds toe, terwijl het aandeel goedkope huurwoningen gestaag afneemt. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam.

De stijging van het aantal koopwoningen is vooral te danken aan de nieuwbouw
in de hoofdstad de afgelopen jaren die voor het overgrote deel bestond uit
koopwoningen. Daarnaast worden corporatiewoningen omgezet in koopwoningen.
Daardoor is het aandeel koopwoningen sinds 1995 toegenomen van 11 procent naar
bijna 29 procent in 2009. Het aandeel corporatiewoningen daalde in dezelfde
periode van bijna 59 procent naar 49,4 procent. De daling van het aandeel
corporatiewoningen komt vrijwel geheel uit het goedkope segment, met een huur
tot bijna 400 euro. Hier nam het aandeel af van 46,2 procent in 2005 naar 37,4
procent in 2009. In het segment met een huur tot 622 euro nam het aandeel licht
toe van 27,4 procent naar 29,2 procent. De gemeente constateert uit deze cijfers
dat de woningmarkt in de sociale huursector nu beter overeenkomt met de
inkomensverdeling van de huishoudens. Tegenover een aandeel van 37,4 procent
goedkope huurwoningen staat 31,5 procent van de Amsterdamse bevolking met lagere
inkomens. De aandacht voor de bouw van koopwoningen de laatste jaren is terug te
vinden in inkomenscategorieën die de hoofdstad bevolken. In 2005 behoorde 16
procent van de bevolking tot de hoge inkomens, in 2009 is dat aandeel gestegen
naar 21 procent. Tegelijkertijd nam het aandeel lage inkomens af van 35 procent
in 2005 naar 31,5 procent in 2009. De voorzichtige conclusie is dat kennelijk de
economische crisis nog niet heeft doorgewerkt op het inkomen van de
hoofdstedelijke bevolking. Amsterdam gaat de cijfers nu verder analyseren.
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de werkelijke verdeling van de
woningvoorraad over de verschillende inkomens.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels