nieuws

Kolommen passage Rijksmuseum spanningsloos weggezet

bouwbreed Premium

In piepkleine vijzelstappen zijn de kolommen van de onderdoorgang van het Rijksmuseum neergezet op een tijdelijke staalconstructie. Dat geeft BAM Civiel Noordwest de ruimte om de oude poeren te slopen.

De 24 kolommen van de bekende fietspassage rusten op zware poeren die voor de
renovatie vervangen moeten worden. De gemetselde en later met beton omstorte
gevaarten lopen naar beneden breed uit en vormen een sta in de weg in de nieuwe
ontsluiting van het museum. Daarom zijn de kolommen de afgelopen weken één voor
één op staalconstructies gezet. Dat was volgens projectleider Hans Lammers van
BAM Civiel een secuur werkje. Want de geschroefde buispalen onder die
hulpconstructie konden niet allemaal op dezelfde afstand rondom de poeren worden
geplaatst. Dat betekent dat de vijzels die de kolommen moeten overpakken ook
niet allemaal gelijk worden belast. Omdat de bouwers de kolommen compleet
spanningsloos willen neerzetten, heeft Arcadis vooraf het gewicht dat op de
diverse kolommen drukt, nauwkeurig berekend. Voor elke individuele vijzel is
vooraf ook de te verwachten druk bepaald, afhankelijk van positie en afstand tot
de kolom. Zodra in de praktijk de waarde meer dan 5 procent afweek, werd het
werk stilgelegd om te kijken of er geen krachten werden geïntroduceerd die
mogelijk tot scheurvorming zouden leiden.

Metingen

Om te voorkomen dat trillingen van graafkranen of andere bouwactiviteiten de
metingen zouden verstoren, gebeurde het werk steevast ’s avonds en ’s nachts.
Grontmij hield de bewegingen van de kolommen en gewelven van de onderdoorgang
continu in de gaten met een nauwkeurigheid van 1/100ste millimeter. Rare dingen
hebben zich volgens Lammers niet voorgedaan. Toen alle kolommen eenmaal op hun
tijdelijke plek geparkeerd stonden, heeft Freyssinet vorige week nog een keer
alle vijzeldrukken gecontroleerd. Het overpakken van een kolom kan immers
gevolgen hebben voor de krachtwerking in de hulpconstructie rond zijn buurman.
Ook kan de constructie zich een beetje gezet hebben onder de belasting. Her en
der moesten bij die laatste controleslag de vijzeldrukken een ietsepietsje
worden opgevoerd of juist afgelaten, maar grote verrassingen deden zich volgens
Lammers niet voor. De poeren zijn inmiddels ten prooi gevallen aan hydraulische
hamers; de laatste resten worden momenteel afgevoerd. Als de nieuwe slanke
poeren klaar zijn, worden de kolommen weer op de oude houten palen
teruggeplaatst. Ook dat gebeurt volgens een minutieus vijzelprotocol. Het
complete oude gebouw van architect Cuypers blijft op de oude houten palen staan.
Alles wat er naar ontwerp van renovatiearchitecten Crux y Ortiz aan wordt
toegevoegd, is gefundeerd op schroefinjectiepalen. Oud en nieuw kunnen
onafhankelijk van elkaar bewegen. Kantelplaten die onzichtbaar in de vloeren
worden weggewerkt, vangen mogelijk zettingsverschillen op.

Reageer op dit artikel