nieuws

Infra in de greep van stagnatie

bouwbreed Premium

De strenge winter leidt bij drie op de vijf infrabouwers tot stagnatie.

Doordat het werk zich ophoopt en toch mondjesmaat nieuwe opdrachten
binnenkomen, neemt de omvang van de orderportefeuilles toe. De jongste
conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw wijst uit dat de
hoofdaannemers in de sector infra gemiddeld 6,5 maanden werk onderhanden hebben.
Bij 14 procent van de ondernemingen neemt komende maanden de bedrijvigheid toe,
17 procent daarentegen rekent op krimp. Bij één op de tien infrabouwers staan
banen op de tocht. Vier op de vijf ondernemers schatten in dat de prijzen de
komende maanden stabiel zullen blijven.

Sanering

De bouwers in de sector burgerlijke en utiliteitsbouw klagen steen en been
over een gebrek aan opdrachten. Bij vier op de vijf hoofdaannemers leidt de
dunne orderportefeuille regelrecht tot stagnatie. Daar komt in de branche nog
bovenop dat bijna een derde van de sector uitval heeft door de slechte
weersomstandigheden. In de sector b&u geeft 39 procent van de hoofdaannemers
aan dat de komende maanden de bedrijvigheid verder zal afnemen. Slechts één op
de 25 bedrijven meldt groei. De werkvoorraad heeft in doorsnee een omvang van
5,8 maanden. De helft van de bedrijven verwacht dat het onderhanden werk de
komende maanden flink zal slinken. In een kwart van de directiekamers van de
b&u-bouwers, alle bedrijven met tien of meer medewerkers, wordt een sanering
van de personele sterkte voorbereid. Het merendeel van de ondernemers (82
procent) rekent op stabiele prijzen. Een groep van 15 procent stelt zich in op
een dalend prijsniveau.

Reageer op dit artikel