nieuws

Ik zeg maar niks

bouwbreed

Voordat het echt misgaat, zien mensen duidelijke signalen dat er iets niet in de haak is – maar zeggen niks. Deze cultuur van zwijgen komt voor in veel bedrijven, en zorgt ervoor dat fouten die vroegtijdig rechtgezet hadden kunnen worden toch escaleren. Fouten maken is menselijk. Daarom is het van groot belang deze cultuur van zwijgen te doorbreken. Het goede nieuws is dat dit kan.

Toen het hoofd van het mission management team van de Columbia Space Shuttle
in 2003 vroeg wie er nog satellietfoto’s nodig had, zwegen de ingenieurs.
Satellietfoto’s waren erg duur en ze hadden de opdracht te bezuinigen. Dus
niemand wilde beschuldigd worden van geldverspilling. Terwijl de ingenieurs
onderling besproken hadden met foto’s nader onderzoek te willen doen naar schade
bij de lancering door losgeslagen isolatiemateriaal. De Columbia explodeerde bij
haar terugkeer in de atmosfeer. Gezondheidszorgprofessionals wassen hun handen
maar half zo vaak als volgens protocol vereist is om infecties te voorkomen. Uit
onderzoek blijkt dat als de senior dokter zijn handen niet wast, niemand er wat
van zegt. Sterker nog, anderen wassen hun handen ook niet. Ziekenhuisinfecties
zijn een belangrijke doodsoorzaak. Ook incompetente collega’s worden niet direct
aangesproken. “Ik zou mijn kind nooit door dr. X laten behandelen”, zegt een
arts die partner is van dr. X in de maatschap en hem hier nog nooit over heeft
aangesproken. Twee voorbeelden uit de bouw: een projectmedewerker ziet fouten in
een bouwtekening maar zegt niets. Tien jaar geleden toen hij net begon deed hij
dat wel toen hij een fout zag. Zijn ijdele baas duldde nimmer tegenspraak en
keek hem aan alsof hij een kakkerlak was. Sindsdien houdt hij zijn mond. Bij een
groot bouwproject in Amsterdam blijkt volgens een ingewijde dat bij de
opdrachtgever een hoge ambtenaar de uitvoeringsissues niet kordaat durft te
bespreken met zijn dominante, egogedreven leidinggevende. De overschrijdingen en
blunders hebben ruimschoots het nieuws gehaald. In veel situaties en branches
blijken mensen moeite te hebben elkaar aan te spreken. Na een incident worden er
vaak nieuwe, ‘makkelijke’ maatregelen genomen zoals een speech, aangescherpte
procedures of extra controles. Dit leidt echter de aandacht af van de kern van
de zaak: waarom spreken mensen elkaar niet aan? Willen is daarbij niet het punt.
De meeste mensen willen geen problemen veroorzaken. Durven en kunnen zijn
lastiger. Met het ontwikkelen van de vaardigheid om lastige en controversiële
onderwerpen aan te kaarten ontstaat ook de attitude en het lef om een
constructieve confrontatie aan te gaan. Om een openhartige en effectieve dialoog
te voeren over een beladen onderwerp. Een vaardigheid die grote impact heeft op
de bedrijfsresultaten. Wat heeft u dit jaar gepland om het zwijgen te helpen
doorbreken?

De auteurs zijn managementcoach, trainer en adviseur bij diverse
ondernemingen.

Reageer op dit artikel