nieuws

Hoog aantal ongevallen op hellende daken

bouwbreed

Het aantal ongevallen in de dakdekkersbranche is erg hoog. In een half jaar vielen tien doden en werden 97 dakdekkers in het ziekenhuis opgenomen. Achttien daarvan hielden blijvend letsel over aan het ongeval.

Dat zei Jan Boer, hoofdinspecteur voor de bouwnijverheid bij de
Arbeidsinspectie, bij de presentatie van het nieuwe A-blad voor hellende daken.
Hij leidde het landelijk project Dakwerk van de inspectie. “We ontvingen in een
half jaar 148 meldingen. Bij 69 procent van de inspecties waren de
arbeidsomstandigheden niet in orde. Dat is een erg hoog percentage. Bij sommige
bedrijven ging het om zeven of acht overtredingen”, aldus Boer. In totaal werden
881 inspecties uitgevoerd. Dat leidde 427 keer tot het stilleggen van het werk.
De inspectie deelde 170 boetes uit aan werkgevers en 11 boetes aan werknemers.
Zij hadden alle hulpmiddelen in de auto liggen, maar maakten er geen gebruik
van. Volgens de Arbeidsinspectie heeft drie kwart van de overtredingen te maken
met de veiligheid. Vooral de valveiligheid is vaak niet in orde. Leuningen,
vangnetten en opstaande randen ontbreken. Individuele valbeschermingsmiddelen
worden niet gebruikt. De Arbeidsinspectie deelde 499 waarschuwingen uit, stelde
zesmaal een eis aan de werkgever en schreef 95 brieven om het gezond en veilig
werken op hellende daken te stimuleren. “Teveel ongevallen, onvoldoende gebruik
van hulpmiddelen, onvoldoende brandveiligheid en een gebrek aan voorlichting en
instructie”, concludeerde Boer. Bedrijven met veel ongevallen krijgen de komende
jaren extra aandacht en ondersteuning van de Arbeidsinspectie. Bedrijven met
veel overtredingen zullen hinderlijk worden gevolgd. Boer wees erop dat volgens
het nieuwe Bouwbesluit vanaf 2011 geen bouwvergunning mag worden gegeven zonder
vaste veiligheidsvoorzieningen op hellende daken. De gevaren waar dakdekkers aan
blootstaan zijn lichamelijke belasting, valgevaar, blootstelling aan stof,
werken bij slecht weer en straling van zendmasten. Opdrachtgevers moeten een
verklaring tekenen dat de straling de gezondheid niet kan schaden. Anders moet
de antenne uitgeschakeld worden.

Arbo-catalogus

De arbo-catalogus voor hellende daken is nog steeds niet gereed. “Ons verslag
ligt bij Donner”, aldus Boer. Tijdens Dak Event, georganiseerd door Mandate
Publishers in de Evenementenhal in Gorinchem, overhandigde Jan Warning,
directeur van de stichting Arbouw, het A-blad voor hellende daken aan Jan
Weijers, voorzitter van de branchevereniging Het Hellende Dak. Het A-blad bevat
een beschrijving van het dakdekkerswerk, zoals werknemers en werkgevers overeen
zijn gekomen. De inhoud is vooral stimulerend, gericht op de inspanning om het
werk gezond en veilig te maken.

Reageer op dit artikel