nieuws

Geschrapt deel boek Metze openbaar

bouwbreed

Het kritische boek van Marcel Metze over de reorganisatie van Rijkswaterstaat wordt toch volledig gepubliceerd. De onderzoeksjournalist verwacht morgen een akkoord te sluiten met de landsadvocaat.

Rijkswaterstaat dreigde een derde van het boek te schrappen. “Vooral kritische passages, zowel uit interviews als van mijn eigen perceptie”, licht Metze toe. Hij stapte naar de rechter en verloor omdat Rijkswaterstaat de auteursrechten voor ruim twee ton afkocht. Daardoor dreigde het boek in gekuiste versie te worden gedrukt. Rond het kort geding volgde een golf van publiciteit en kritische Kamervragen waardoor Rijkswaterstaat alsnog zwichtte. “Zo zie je maar dat het verliezen van een rechtszaak niets zegt over de uitkomst. De echte winnaar is de onafhankelijke journalistiek.” De schrijver verwacht binnen een maand alsnog de volledige versie te kunnen publiceren. Pas daarna mag hij inhoudelijk op de zaak ingaan. “Het boek geeft een indringend inkijkje in de organisatie.”
Metze heeft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de ingrijpende reorganisatie bij de dienst beschreven. Tussen 2003 en 2008 verdween een kwart van de banen bij Rijkswaterstaat. Onder de noemer ‘Markt tenzij’ werden ruim 3000 banen geschrapt. “Het is duidelijk dat zij daar een ander beeld aan over hebben gehouden dan ik”, constateert Metze.

Reageer op dit artikel