nieuws

‘Gemeenten moeten op tijd betalen’

bouwbreed

Overheden dienen hun rekeningen op tijd te betalen.

Het kabinet moet daar harde afspraken over maken, vindt CDA-Tweede Kamerlid
Antoinette Vietsch. “Bedrijven hebben het door de crisis al zo moeilijk. De
overheid moet bedrijven helpen, niet hen het ondernemen moeilijker maken”, aldus
Vietsch. Daarbij hoort het op tijd betalen van rekeningen, liefst binnen
veertien, maar zeker binnen dertig dagen. In vragen aan de ministers van
Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst en de minister van Economische Zaken Maria
van der Hoeven wil zij dat die de druk op gemeenten opvoeren. Aanleiding is een
brief van de Drentse gemeente Noordenveld. Die heeft nieuwe betalingsregels voor
zijn leveranciers opgesteld. In de brief krijgen de leveranciers de keuze: of
betaling zestig dagen na factuurdatum of binnen veertien dagen maar dan wel met
een korting van 2 procent. De gemeente heeft dit beleid in de begroting 2010
opgenomen als bezuiniging. Vietsch wijst erop dat de Kamer eerder al heeft laten
weten alleen maar een oproep aan de gemeenten om rekeningen binnen dertig dagen
te betalen, wat mager is. Zeker nu Noordenveld die termijn verdubbelt of een
korting eist, blijkt harder optreden nodig.

Liquiditeitsproblemen

Vanwege de economische crisis die bedrijven voor liquiditeitsproblemen stelt,
heeft het kabinet zelf al besloten om rekeningen binnen dertig dagen te betalen.
Verwacht werd dat andere overheden dat voorbeeld zouden volgen. In het noorden
van het land is de brief van de gemeente bepaald niet goed gevallen.
VNO-NCW-Noord heeft al een brief gestuurd aan de gemeente en naar de fracties in
de gemeenteraad, waarin de organisatie geprotesteerd heeft tegen het
betalingsgedrag. De plaatselijke CDA-fractie in de persoon van Jan Stevenson zal
komende week ook vragen stellen aan het college van B en W. Eerder al had de
fractie zich afkeurend uitgelaten over de bezuiniging in de begroting. Stevenson
betwijfelt sterk of de maatregel de gemeente geld oplevert. “Leveranciers die
dit weten, verhogen natuurlijk vooraf hun prijzen.”

Reageer op dit artikel