nieuws

Gelderse afspraak woningvoorraad rond

bouwbreed Premium

In Gelderland moeten meer goedkope woningen op binnenstedelijke locaties komen. Dit is het gevolg van afspraken tussen provincie, gemeenten en corporaties voor de komende tien jaar.

De afspraken over de woningvoorraad zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het woningaanbod ook in de toekomst goed aansluit bij de behoefte aan aantallen, typen en kwaliteit. Deze afspraken in het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 hebben tot doel het woningaanbod op regionaal niveau zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale vraag naar woningen.
Gekeken is naar de demografische en marktontwikkelingen. Op basis daarvan is afgesproken dat vooral goedkopere woningen moeten worden gebouwd, bij voorkeur in binnenstedelijk gebied. Daarbij speelt dat de provincie al rekening houdt met een toekomstige bevolkingsafname waardoor bouwen op nieuwe uitleglocaties minder nodig is.
Volgens het programma bestaat in de Achterhoek tot 2020 behoefte aan 5900 nieuwe woningen. De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft in dezelfde periode 26.000 woningen nodig.
Met het oog op de economische crisis zijn voor het eerst ook afspraken gemaakt over de aantallen nieuwe woningen voor de eerste drie jaar.

Reageer op dit artikel