nieuws

Friesland zet vaart achter aanpak asbestprobleem

bouwbreed Premium

Gemeenten en corporaties in Friesland gaan de verwijdering van asbest samen aanpakken.

De Friese gemeenten en de corporaties ondertekenden hiervoor het convenant
asbestverwijdering. Daarin spreken zij af dat ze gaan werken volgens het
Aedes-protocol ‘Asbestverwijdering bij mutatie en klachtenonderhoud’. Hierin
staat onder meer welke voorwaarden en met welke vervolgstappen een corporatie
een paraplu-sloopvergunning kan krijgen van de gemeente. Hier kan een corporatie
asbest verwijderen uit alle woningen die ze verhuurt. Ze hoeft dan niet voor
elke woning een vergunning aan te vragen. Het verwijderen gebeurt als het huis
leegstaat. Met de ondertekening van het convenant is in Friesland de eerste stap
gezet om de professionaliteit in asbestverwijdering te vergroten. De partijen
bundelen hun krachten en kennis. Ook het toezicht en de handhaving worden
verbeterd. Het convenant kwam tot stand door de Friese werkgroep Asbest waarin
de overheden zijn vertegenwoordigd. Hierbij is samengewerkt met de Friese
woningcorporaties en het Fries handhavingsoverleg. Hierin zitten onder meer de
gemeenten, Wetterskip Fryslân, politie en provincie.

Reageer op dit artikel