nieuws

Esther Limpens: Energielabel onbetrouwbare kostenindicator

bouwbreed

Esther Limpens: Energielabel onbetrouwbare kostenindicator

Een gunstig energielabel voor gebouwen staat niet garant voor lage energiekosten. Dat stelt het energieadviesbureau SunSolutions vast aan de hand van onderzoek onder zeventien basisscholen in Noord-Brabant. Daar was het bureau betrokken bij de implementatie van het Energie Binnenmilieu Advies. Zo bleek dat de energierekening van twee scholen met hetzelfde label enorm van elkaar verschilde.

Het energieverbruik per vierkante meter lag bij de ene school 2,5 keer hoger
dan die van de andere school. De boosdoeners waren de slecht ingeregelde
installaties, zoals een ketel of thermostaat. Daarom zal SunSolutions bij haar
energieprestatieadviezen niet alleen de nadruk leggen op invoering van het
energielabel, maar de gebruiker ook wijzen op het goed inregelen van de
installaties. Volgens onderzoeker en adviseur Esther Limpens van SunSolutions is
het energielabel alléén een slechte indicator als kostenbesparing op energie.
“Labels met elkaar vergelijken is qua kostenbesparing gevaarlijk.”

Een verrassende uitkomst. Veegt u hiermee het energielabel van tafel?

“Nee, dat zeker niet. Er worden kosten bespaard met een hogere
isolatie, toepassing van een zonneboiler en collector en een zuiniger ketel.
Maar we moeten ons niet alleen blindstaren op het energielabel. Er gaat ook veel
energie verloren omdat de thermostaat of ketel niet goed is ingesteld. Zo werd
in ons onderzoek op een school ’s nachts een temperatuur van 23 graden gemeten.
Dan kun je over een gunstig energielabel beschikken, maar dan helpt dat niet
zoveel. Er valt absoluut winst te halen met lagere temperatuuraanvoer, minder
lange aanstooktijden en het instellen van de thermostaat op intensief gebruik en
daluren.”

Niettemin zien de overheid, makelaars en de bouw het energielabel als
het instrument om de kostenbesparing aan te tonen.
“Dat klopt, het label wordt gezien als een keiharde indicator. Echter,
we moeten ons daar niet op blind staren. Energiebesparen doe je op twee fronten:
met goed ingeregelde installaties en een verbeterd energielabel. We hebben in
ons onderzoek aangetoond dat een schoolgebouw met een energiezuiniger label een
hogere energierekening had dan een school met een minder energiezuinige status.
Gewoon een kwestie van slecht ingeregelde installaties. Het gasverbruik bij de
school met goede regelinstellingen lag op 6 kuub per vierkante meter en de
school met slechte instellingen verbruikte 15 kuub per vierkante meter.”

Kunnen referentiewaarden voor regelinstellingen in het label worden
opgenomen?

“Dat zou kunnen. Echter, wij beschouwen het label en regelinstellingen als twee
onafhankelijke factoren. Er moet een bewustwording ontstaan bij de gebruikers
van het gebouw.”

Reageer op dit artikel