nieuws

‘Eén ministerie van Ruimte is duidelijk en daadkrachtiger’

bouwbreed Premium

Minister Cramer (VROM) grijpt de kritiek aan om haar idee voor één ministerie voor Ruimte uit te dragen.

Ineens lijkt kritiek op het Nederlandse ruimtelijk beleid alomtegenwoordig.
Premier Balkenende hekelt de versnippering en stroperigheid van de bestuurlijke
regels, hij wijst onder andere op het getouwtrek tussen instanties en het moeras
aan ruimtelijke procedures. Daarmee sluit hij zich aan bij de conclusies uit het
boek “Woekeren met ruimte”, een zojuist verschenen boek dat stelt dat het
ruimtelijk beleid in regie en ambitie tekortschiet. Dat geldt ook voor het
beleid van Cramers voorganger Sybilla Dekker om de provincies meer zeggenschap
te geven over de ruimtelijke ordening. “Dat is niet altijd even goed gelukt,”
stelt de woordvoerder van het ministerie van VROM. “De minister heeft geprobeerd
de teugels weer aan te halen, maar vaak merk je het effect van beleid pas na een
paar jaar.”

Lastig

Cramer bekent in haar weblog dat het vaak lastig is op centraal niveau knopen
door te hakken doordat ook de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en
Economische zaken meepraten over ruimtelijk beleid. Een oplossing ziet ze in één
Ministerie van Ruimte, dat de touwtjes in handen heeft voor woningbouw, natuur,
energie, infrastructuur en milieu. “Er is al eerder over gesproken”, verklaart
de VROM-woordvoerder. “Maar als er ooit een moment is geweest is het nu. De
financiering van de Nota ruimte loopt tot 2013, dus daar moet in het nieuwe
regeerakkoord opnieuw over onderhandeld worden. Daarnaast is momenteel de brede
heroverweging gaande en is er politiek veel draagvlak voor een samenvoeging.”
Auteur van het boek, journalist Noud Köper, is verheugd over de reactie van van
de minister: “Ze geeft in het boek al voorzichtig aan dat ze de regie een beetje
kwijt is. Dat ze nu met zo’n reactie komt is hartstikke leuk.” Het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat verklaart niet te reageren op berichten van een
weblog.

Reageer op dit artikel