nieuws

Duurzaam bouwen vergt politieke druk

bouwbreed

Als gemeenten resultaten willen boeken met duurzaam bouwen, dan is politieke druk op wethouders nodig. Dat is een van de aanbevelingen in de Handreiking voor duurzaam bouwen aan gemeenten.

Een open cultuur voor innovatie en vernieuwing is naast politieke druk een randvoorwaarde voor gemeentelijke successen op het gebied van duurzaam bouwen. Daarnaast is het goed als beleidsmakers ook uitvoerende taken vervullen om beter in te kunnen spelen op de dagelijkse problemen bij het uitvoeren van duurzaambouwenbeleid, schrijft Marjolein van der Klauw van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom in de handreiking.
Volgens haar hebben gemeenten een belangrijke rol op het gebied van duurzaam bouwen. Die kunnen eisen stellen aan nieuwbouw. Tijdens haar stage bij W/E Adviseurs heeft zij onderzoek gedaan naar succesfactoren voor gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam bouwen. Daaruit heeft ze dertien aanbevelingen gedestilleerd die gemeenten kunnen helpen hun eventuele beleid ook de praktijk te brengen.
De politieke druk van gemeenteraden moet wat haar betreft vooral gericht zijn op het behalen van ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Het regelmatig ter discussie stellen van de voortgang op het behalen van de doelen houdt de aandacht gericht op het verwezenlijken van de ambities.
Een andere aanbeveling is financiële regelingen beschikbaar te stellen voor duurzaam bouwen. Daarbij kan handig gebruik gemaakt worden van al bestaande provinciale, nationale of Europese subsidieregelingen. Wat Van der Klauw betreft hoeft het ook niet te gaan om een generieke regeling, maar mag het ook best op projectniveau.

Reageer op dit artikel