nieuws

‘Drastische verandering gebiedsontwikkeling’

bouwbreed

Tegenstellingen tussen partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling leiden tot oponthoud en zelfs tot stagnatie. Daarom moeten de traditionele bestuurlijke constructies die aan ontwikkelingsplannen en de uitwerking daarvan voorafgaan, drastisch worden gewijzigd. Dat stelt Oscar Papa, directeur van B&A Consulting.

Zijn adviesbureau werkt samen met zowel overheden als het bedrijfsleven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op onder meer het gebied van Ruimtelijke Ordening. Zo ondersteunde B&A de visitatiecommissie van Loek Hermans bij een onderzoek naar de samenwerking tussen de Randstadprovincies.
Als voorbeeld van waar het misging met gebiedsontwikkeling, noemt Papa de gemeente Midden Delfland. De ontwikkeling aldaar lag gedurende vijftien jaar stil. In zulke gevallen ligt verloedering op de loer, waarschuwt hij. Maatschappelijk aanbesteden noemt hij als mogelijkheid om dit te voorkomen. “Het is een logische vervolgstap in het denken waarin de overheid niet meer de oplosser is of kan zijn van alle problemen.”
Om het vastlopen van gebiedsontwikkelingen te verhinderen, pleit hij ook voor een herziening van het proces dat voorafgaat aan de planvorming en aan de verdere uitwerking van de plannen. “Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid in de besluitvormingsprocessen”, vindt Papa.
Hij stelt daarom voor dat de betrokken partijen permanent bij de ontwikkeling van gebieden worden ingezet. Op die manier wil hij een halt toeroepen aan de door hem gesignaleerde vrijblijvendheid bij het nemen van besluiten. Daarnaast is hij er voorstander van om de ontwikkeling van een groot aantal gebieden mogelijk te maken via een versneld proces dat voorafgaat aan het wettelijke vervolgtraject. “Kenmerkend voor de nieuwe procesdynamiek is dat een ‘alles of niets-uitkomst’ centraal staat en dat de betrokken partijen beseffen dat gebiedsontwikkeling hun gedeelde belang is.”
Overigens constateert Papa dat soms al met succes wordt gewerkt aan het stroomlijnen van gebiedsontwikkeling. In dat verband noemt hij de ring aan de oostkant van de gemeente Eindhoven als voorbeeld van gebiedsontwikkeling die tot stand kwam dankzij snelle besluitvorming en dynamiek in het ontwikkelproces. “Centraal bij de ontwikkeling stond de binding van belangen van partijen en de bereidheid van de gemeente om haar rol als alleenrechthebbende te laten vallen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels