nieuws

Competentietest kan vroegtijdigafhaken studenten voorkomen

bouwbreed

Jaarlijks staken duizenden studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hun opleiding

Bij bouwopleidingen, maar ook bij andere studierichtingen, haakt gemiddeld 35 procent van de leerlingen in het eerste jaar af. Adviesbureau Case Builders uit Sittard ontwikkelde de Testcase 2.0, een methodiek waarmee de uitval drastisch kan worden teruggebracht.

“Dereden dat studenten hun opleiding voortijdig stoppen, is veelal dat ze van te voren niet goed weten waaraan ze beginnen”, zegt Cees Morsch, directeur van Case Builders. “Hun vader werkt in de bouw en dus kiezen zij ook voor een opleiding in die richting. Eenmaal begonnen, blijken ze het niet aan te kunnen en stoppen ze.”
Het probleem speelt niet alleen in technische sectoren zoals de bouw, infra en elektrotechniek. Zo komen veel jongeren die bijvoorbeeld aan een administratieve opleiding zijn begonnen na een tijdje tot de conclusie dat ze er weinig affiniteit mee hebben. Teleurgesteld haken ze af en beginnen niet aan een andere studie, terwijl ze misschien wel technisch talent hebben. “Zo loopt de sector bekwaam personeel mis, terwijl die studiestakers moeilijk aan de slag komen omdat ze geen diploma’s hebben.”

Competentiegericht

Een maatschappelijk probleem van de eerste orde, vindt Morsch. Daarom ontwikkelde hij een methode die het voortijdig schoolverlaten kan beperken. Kern van zijn manier van werken is het competentiegericht onderwijs. Daarbij heeft de onderwijsinstelling een nauwgezet beeld van welke vaardigheden aan het eind van de opleiding moeten zijn behaald, de zogeheten uitstroomprofielen.
Morsch test de leerlingen via internet op onder meer beroepsinteresses, persoonlijkheidskenmerken en competenties. “De testuitslag van de betreffende leerling wordt vergeleken met de uitstroomprofielen van opleidingen en de uitstroomrichtingen, zoals die zijn opgesteld door de vereniging van kenniscentra Colo”, legt Morsch uit. “Daardoor wordt meteen duidelijk welke uitstroom en welke bijbehorende functies het beste passen bij de betreffende leerling.”
Op basis van die gegevens kunnen meteen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat iemand zijn opleiding staakt omdat hij voor het verkeerde vak heeft gekozen. “Zodoende kan voortijdige uitval met minstens 15 procent worden teruggebracht.”

Hoger onderwijs

Volgens Morsch beperken de mogelijkheden van zijn methodiek zich niet tot het middelbaar beroepsonderwijs. In het hoger onderwijs is het aantal studenten dat een verkeerde keuze maakt eveneens groot, zodat ook hier veel studenten zijn die voortijdig stoppen. “Onze manier van werken kan in principe bij alle soorten van onderwijs worden gebruikt. Een probleem dat zich echter voordoet bij hogere opleidingen is dat daar vooralsnog niet wordt gewerkt met competentieprofielen.”
De Testcase 2.0 methode mag dan nog niet direct toepasbaar zijn in het hoger onderwijs, het bouwbedrijf kan er wel direct mee aan de slag, stelt Morsch. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan scholing van medewerkers. Het maakt daarbij niet uit of het om een projectleider gaat of bijvoorbeeld een betonvlechter. Zijn methodiek maakt duidelijk welke opleiding het best aansluit bij iemands competenties, kennis en interesses. “Bovendien voorkom je dat mensen gedemotiveerd raken omdat ze dingen moeten leren die ze al beheersen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels