nieuws

Bouw meer in avonduren

bouwbreed Premium

Bouwbedrijven moeten hun personeel evenals winkels en horecabedrijven makkelijker ’s avonds kunnen inzetten.

Dat vindt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Met het oog op de
vergrijzing en het aantal voorspelde ontslagen door de crisis voorziet Brinkman
straks een groot personeelsprobleem in de bouwsector. In zijn ogen kan het dan
ook niet anders dan dat het begrip flexibele arbeidstijd snel hoger op de
politieke agenda komt. “De urgentie is er al om op andere momenten dan tussen
zeven en vier uur werk aan te bieden. Opdrachtgevers vragen daar ook steeds meer
om. Zzp’ers doen het al.” Een terugkeer van de veertigurige werkweek voorziet
Brinkman echter niet. Aan de vooravond van miljardenbezuinigingen van het
kabinet maakt de voorman van Bouwend Nederland zich grote zorgen, zo zegt hij in
een interview met deze krant. Of hij invloed kan uitoefenen op de werkgroepen
die namens het kabinet bestuderen hoe op verschillende terreinen miljarden
kunnen worden bespaard, laat hij in het midden. “Ik heb een open gesprek met ze
gehad.” Waar de werkgroepen op zoek gaan naar geld, meent de “adviseur van dat
het kabinet op het gebied van woningbouw” dat de regering helemaal niet moet
bezuinigen op bouwprojecten. In zijn ogen zou dat economisch niet verstandig
zijn.

Naar voren

Brinkman vindt juist dat het kabinet investeringen in de bouw naar voren moet
durven halen. “Het is van belang dat er een nieuwe erkenning komt voor de
aanjaagfunctie die de bouw heeft voor de economie. Investeringen in een riool,
tunnel of weg gaan nu eenmaal langer mee dan investeringen in een jurk of
onderbroek.” De cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouw dinsdag
presenteerde – val van de nieuwbouwproductie naar ongeveer 60.000 woningen dit
jaar en volgend jaar – stemmen Brinkman zeker niet vrolijk. “Ergens hoop je dat
het meevalt, wanneer je hoort over de opgewekte berichten buiten de
bouwnijverheid. Maar, deze cijfers bevestigen helaas het beeld dat wij al
hadden.” Brinkman belooft verder te gaan praten met het kabinet over een
mogelijke tijdelijke btw-verlaging voor nieuwbouw. Dat hoeft volgens hem niet
per se 6 procent te zijn. “Tien procent over een langere periode is ook
denkbaar.”

Reageer op dit artikel