nieuws

Bouw klaar voor grotere rol vrouwen

bouwbreed

Bouw klaar voor grotere rol vrouwen

Pogingen om vrouwen te interesseren voor een loopbaan in de bouw, sorteren weinig effect.

Helma Born, voorzitter van Bouwnetwerk en directeur van adviesbureau Procap,
is desondanks optimistisch: “Vijf jaar geleden was het feit dat vrouwen zich
nauwelijks tot de bouw aangetrokken voelen, nog niet eens bespreekbaar. Nu
worden stappen gezet om de sector uitnodigender te maken voor vrouwen. We zijn
op de goede weg.” Het bewijs daarvoor levert het boekje ‘Bouwen op hakken,
vrouwen in de bouw’, dat Bouwnetwerk uitbracht. Het netwerk voor vrouwelijke
bouwprofessionals laat daarin twaalf kopstukken uit de bouw en vastgoedwereld
aan het woord over wat zij doen om de bedrijfstak aanlokkelijker te maken voor
vrouwen. ‘Bouwen op hakken’ bevat opmerkelijke uitspraken. Zo vertelt Marco
Aartse, directeur van Leyten Vastgoedontwikkeling, hoe zijn bedrijf in korte
tijd groeide van vijftien naar dertig medewerkers. “We selecteerden heel erg op
kwaliteit en zagen toen het aantal vrouwen binnen Leyten toenemen.” Joop van
Oosten, voorzitter van de raad van bestuur van BAM: “Om in de toekomst succesvol
te blijven, moet de balans tussen vrouwen en mannen verbeteren.” Kortom vrouwen
brengen kwaliteitsverbetering met zich mee, maar desondanks zijn de
getalsverhoudingen niet in evenwicht. En dat laatste moet veranderen. Een stukje
erkenning dus voor de rol die vrouwen kunnen spelen in het bouwbedrijf, maar nu
moeten er stappen worden gezet om ook daadwerkelijk het aantal vrouwelijke
werknemers in de sector te verhogen, vindt Born. En daarvoor zijn voldoende
mogelijkheden. “Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde om hen aan te
trekken. Geef ze de ruimte om zich te ontplooien. En denk ook aan flexibele
werktijden. Veel vrouwen willen in deeltijd werken.” Maar dat zijn lang niet de
enige aspecten. Zo is de uitstraling van een bedrijf van groot belang. “Net als
de bedrijfscultuur. Ondernemingen die vrouwen willen aantrekken, moeten zich
daarvoor openstellen. Ze moeten zich daarbij bewust zijn van wat ze uitstralen.
In dat verband verwijst ze naar het voorwoord dat Anneke de Vries,
directievoorzitter van Ing Real Estate Nederland, schreef voor ‘Bouwen op
hakken’: “Het gaat vooral om de cultuur in een bedrijf. Die moet zo zijn dat
vrouwen er passen. Dat ze zich welkom voelen. Dit zit vaak in kleine dingen. Het
begint al met de tekst van de personeelsadvertentie, die appelleert aan aspecten
die vrouwen aanspreken. Teamspirit bijvoorbeeld.” Daar staat tegenover dat een
personeelsadvertentie met daarin een oproep aan vrouwen om toch vooral te
solliciteren niet werkt, vindt Born. “Dat is zo nietszeggend. Niemand wordt daar
koud of warm van. Veel belangrijker is bijvoorbeeld dat de website een adequaat
beeld geeft van het bedrijf en de mensen die er werken. En dat gebeurt gelukkig
steeds vaker.”

Crisis

Toch wordt Borns optimisme over de interesse in vrouwen ietwat getemperd door
de economische crisis. “Een paar jaar geleden was er nog een enorme krapte op de
arbeidsmarkt. Dat stimuleerde de interesse in vrouwelijke medewerkers. Nu er op
de arbeidsmarkt een overschot is, vraag ik me af of dat zo blijft.” De eerste
tekenen zijn echter gunstig. “Ik heb niet de indruk dat vrouwen eerder worden
ontslagen dan mannen. Het principe ‘last in first out’ wordt door de meeste
ondernemers niet langer gehanteerd, zodat vrouwen niet zwaarder worden getroffen
bij ontslagen dan mannen. Dat moet natuurlijk zo blijven. Bovendien is het voor
de sector zaak om als de economie aantrekt, zich weer doelbewust op vrouwen te
richten. Uiteindelijk is het een feit dat gemengde teams het beste presteren.
Het zou dan ook doodzonde zijn om na de recessie vrouwen te passeren omdat er
weer voldoende mannen beschikbaar zijn.”

www.bouwnetwerk.net

Reageer op dit artikel