nieuws

Bodemenergie dempt CO2- last Haagse nieuwbouw

bouwbreed

De nieuwbouw in de Haagse wijk Transvaal brengt 65 procent minder CO2 in de lucht. Dat komt door de warmte-koudeopslag die de Haagse corporatie Staedion ontwikkelde met Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling.

“De 25 procent die Staedion aan het begin van het project wilde boeken is daarmee ruimschoots gehaald”, zegt Michiel Ros van Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling.
Op de warmte-koudeopslag worden ruim zeshonderd woningen aangesloten, tachtig appartementen en twaalf commerciële ruimten. Een verzorgingstehuis en een daklozenopvang doen eveneens mee. “Op een kleine reserve na leveren de bronnen daarmee hun maximale capaciteit”, legt Ros uit.

Bronnen

Warmte en koude worden uit vier bronnen betrokken. Deze reiken tot 230 meter diep en zitten op ruim 100 meter afstand van elkaar. De bronnen nemen 1,5 meter aan ruimte in beslag. “Beduidend minder dan de ruimte die in totaal nodig is om elke woning apart van een bodemlus te voorzien”, zegt Ros.
Alle aansluitingen worden vanuit twee technische ruimten bediend. In elk van deze ruimten staan twee warmtepompen die de basislast aan energie verzorgen. Op momenten dat meer warmte nodig is, springen twee gasgestookte ketels bij. “De twee technische ruimten zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen bij storing elkaars taak overnemen”, vertelt Ros. In een derde technische ruimte staat de distributiepomp die het water naar de woningen voert.

Overdracht

In de woningen dragen platenwisselaars de energie over op het woningcircuit. Een distributiepomp verdeelt de energie over de vloerverwarmingslussen. De wisselaar en de pomp hangen in de meterkast. De lussen zijn in elke vloer van de woning aangebracht. Een ‘slimme’ meter seint de verbruiksgegevens door naar Staediondochter Energiek die het systeem beheert.
In de zomer en in de winter worden respectievelijk warmte en koude uit onder meer de woningen afgevoerd en opgeslagen in de bodem. Een daklus op een hoogbouwblok in het project transporteert de energie die op het dak wordt gewonnen naar de bronnen.

Reageer op dit artikel