nieuws

Bestemmingsplan digitaal beschikbaar

bouwbreed

Nieuwe bestemmingsplannen van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn per 1 januari 2010 digitaal voor iedereen beschikbaar


Hiermee is een verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) eindelijk gerealiseerd. De invoering werd twee keer eerder uitgesteld. Enerzijds doordat gemeenten nog niet klaar waren voor de digitalisering, anderzijds doordat het Rijk tussentijds de staandaarden had aangepast. De benodigde software was daarmee verouderd en moest opnieuw worden verspreid. Nu zijn zo’n duizend bestemmingsplannen online beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de digitalisering hoopt de minister van VROM plannen toegankelijker te maken voor burgers, bedrijven en organisaties.

Reageer op dit artikel