nieuws

‘Asbestregels niet strenger maken’

bouwbreed

Asbest maakt meer slachtoffers dan werd aangenomen, maar dat betekent volgens de branchevereniging niet dat de regels voor asbestsanering strenger moeten worden.

De Gezondheidsraad pleit voor een aanscherping van de normen in het
conceptadvies ‘Asbest’. “Het gezondheidsrisico is groter dan gedacht werd”,
beaamt Frank Woreel, secretaris van brancheorganisatie Platform
Asbestverwijdering. “Maar de asbestkwestie is een veelvormig probleem”, stelt
hij. “Dat is niet op te lossen door de normen aan te scherpen. De regels zijn
streng genoeg, ze zijn alleen niet praktisch genoeg.” Volgens Woreel kan het
probleem beter aangepakt worden door handhaving te verbeteren en VROM een
duidelijker regierol te geven. “De Arbeidsinspectie werkt alleen op basis van
heterdaadjes, dus de pakkans is relatief klein. Ook geeft zij bedrijven bij
overtreding vaak alleen een waarschuwing of een lage boete. Dat schrikt
bedrijven niet af, de handhaving moet dus strenger.” Dat sluit aan bij het
pleidooi van Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) om de certificering te vervangen
door vergunningen die ingenomen kunnen worden. De huidige praktijk is te coulant
volgens zijn woordvoerder. “Zelfs een bedrijf dat een boete heeft gekregen,
wordt zijn certificaat niet ontnomen.”

Certificering

Ook is Woreel niet te spreken over de Stichting Certificatie Asbest (CSA),
een instantie die de certificeringsregels opstelt voor de inventarisatie en
verwerking van asbest en laboratoria. “De voorzitters van een aantal
brancheorganisaties zitten daar aan tafel, maar zij hebben weinig draagvlak in
de branche omdat vaak na overleg op het laatste moment regelgeving wordt
toegevoegd.” De regels zijn volgens Woreel ook onpraktisch. “Ze brengen veel
administratieve lasten met zich mee.” VROM moet volgens de
branchevertegenwoordiger duidelijke keuzes maken en de regie naar zich
toetrekken, bijvoorbeeld door overheidsdiensten te maken van de laboratoria. “Er
wordt al jaren gepraat over verbeteringen in de asbestverwerking, maar er
verandert weinig en de huidige oplossingen werken niet.”

Reageer op dit artikel