nieuws

Arbeidsmarkt aanzienlijk verslechterd

bouwbreed

De bouw telde in het derde kwartaal van vorig jaar 10

250 werklozen, 2300 meer dan in het eerste kwartaal van 2009. Dat blijkt uit
de Monitor Arbeidsmarkt Nederland, die het Economische Instituut voor de Bouw
(EIB) heeft opgesteld op verzoek van kennisinstituut Fundeon. Met name onder
timmerkrachten is de werkloosheid fors opgelopen. Liepen begin van het jaar nog
zo’n 1800 timmerlieden in de WW, een half jaar later is dat aantal gestegen naar
bijna 2900. Ook voor uitvoerders in de bouw is de arbeidsmarkt aanzienlijk
verslechterd. In het derde kwartaal zaten er dik 500 zonder werk thuis. In het
eerste kwartaal waren dat er nog 275. Voor deze groep geldt bovendien dat het
aantal vacatures in de loop van het ongeveer is gehalveerd, naar 25. Wat dat
betreft hadden timmerlieden meer kans snel weer aan de slag te kunnen. Het
aantal openstaande banen voor hen nam in een half jaar juist toe, van 725 naar
1100. Met de voorspelde daling van de bouwproductie dit jaar – rond de 5 procent
– ziet voor deze groep de toekomst er echter ook niet rooskleurig uit. Dat de
crisis steeds meer greep krijgt op de bouw, blijkt ook wel uit het aantal toe-
en uittreders. De bouw zag in het tweede kwartaal van vorig jaar de aanwas met
bijna drieduizend werknemers teruglopen tot ruim 4600. Het aantal werklieden dat
de sector verliet, groeide daarentegen met ruim 1500. De totale werkgelegenheid
in de bouw daalde van het tweede op het derde kwartaal met 3 procent. In de
gespecialiseerde aannemerij was de afname het grootst: 4 procent. In de
burgerlijke- en utiliteitsbouw liep de werkgelegenheid met 2 procent terug, in
de infra met 1 procent.

Reageer op dit artikel