nieuws

Amerikaanse certificering duurzame wegen

bouwbreed Premium

Het Amerikaanse bedrijf CH2M Hill heeft samen met de University of Washington Greenroads een beoordelingssysteem voor de duurzaamheid van het ontwerp en de aanleg van wegen ontwikkeld


Door aan bepaalde (milieu)criteria te voldoen kunnen wegen een Zilveren, Gouden of Evergreen-certificatie krijgen. Het systeem is volgens Steve Muench van de University of Washington geïnspireerd op de reeds lang bestaande LEED-certicering voor gebouwen. Greenroads beoordeelt wegenprojecten op criteria als de duurzaamheid van materialen, het vervuilen van lucht en water, het type wegdek, recycling, geluidshinder, afvalverwerking, energieverbruik en de toegankelijkheid voor niet-gemotoriseerd verkeer. De Amerikaanse Federal Highway Administration – de overheidsinstantie die de meeste wegenprojecten financiert – overweegt Greenroads te adopteren als de officiële standaard voor het stimuleren van duurzame praktijken in de wegenbouw. Een groep civiele ingenieurs in New York is bezig met het ontwikkelen van Green Bridges, een soortgelijke certificering voor bruggen. Het Greenroads 1.0 document is te vinden op www.greenroads.us.

Reageer op dit artikel