nieuws

AFNL vreest kaalslag onder bouwers

bouwbreed

De bouw moet ervoor waken dat de klassieke tegenstellingen tussen de grote hoofdaannemers en de kleinere gespecialiseerde bouwbedrijven door de crisis verder worden aangescherpt.

Dat zei voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemersfederatie Nederland
(AFNL) gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak voor de leden van de
werkgeversorganisatie. “Dat er sprake is van andere belangen is zonneklaar”,
aldus Klein Poelhuis. “Maar we moeten voorkomen dat het economische tij de klok
onnodig terugzet en een ontwikkeling frustreert die gericht is op evenwichtiger
verhoudingen en gezondere structuren op basis van gelijkwaardigheid. Dus zonder
een eenzijdig opgelegd dictaat bij de belangenbehartiging in de bouwkolom.” In
plaats van elkaar de tent uit te vechten moeten alle partijen in de bouw – klein
en groot – juist de handen in een slaan, meent Klein Poelhuis. “Laten we elkaar
niet meeslepen in kortetermijnsuccesjes met prijsvallen waar we nog jaren last
van hebben en waardoor de innovatieve kracht van de sector in de kiem wordt
gesmoord en maatschappelijke waarden als duurzaamheid en verantwoord
ondernemerschap wassen neuzen worden. Wat we niet willen is dat onze portemonnee
te veel onze portefeuille regeert.” Ook de mkb-bedrijven zelf moeten onderling
meer gaan samenwerken, vindt de AFNL-voorzitter. “We laten ons nog te veel
regeren door prijsoverwinninkjes op collegabedrijven om vooral maar aan de slag
te kunnen blijven. Die productiehonger is begrijpelijk, maar zit ons niet zelden
hinderlijk in de weg. Dat laatste is hoge mate actueel, nu overheden en
semi-overheden gebruik, of liever gezegd misbruik, maken van deze bijna
masochistische gretigheid.”

Kaalslag

Klein Poelhuis vreest een kaalslag onder bouwbedrijven in de jaren 2010 en
2011, zo zei hij. “Omdat bouwvolumes laag blijven en prijzen meer en meer op
historische diepten komen. Bovendien lijkt iedereen zich op dezelfde krimpende
markten te storten, waardoor de prijzen nog verder dalen. Gelet op de ernst van
de situatie in onze bedrijfstak ben ik geneigd een bouwalarm af te geven.” Dat
bouwalarm moet vooral de overheid wakkerschudden. Die heeft in de ogen van Klein
Poelhuis te weinig maatregelen getroffen die het mkb baten. De voorzitter ziet
graag dat het kabinet de btw verlaagt voor alle renovatie- en onderhoudswerken,
infraprojecten opknipt, de deeltijd-WW verlengt en werkzaamheden in
achterstandswijken versnelt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels