nieuws

‘Afgestudeerde architect moet extra ervaring opdoen’

bouwbreed

Pas afgestudeerde architecten moeten als aanvulling op hun opleiding twee jaar beroepservaring opdoen voordat ze als volwaardig bouwmeester aan de slag kunnen.

Dit advies staat in het boek ‘WAT van experiment naar
beroepservaringperiode’, dat deze week is gepresenteerd. De afkorting
WAT
staat voor de Wet op de Architectentitel. Het boek gaat vergezeld van een
manifest van de Stichting Beroepservaring Jonge Architecten. Daarin wordt
benadrukt dat het beroep van architect zwaarder is geworden. “Een deel van het
inzicht, de kennis en de vaardigheden die in de beroepspraktijk noodzakelijk
zijn, kan per definitie niet in een onderwijssituatie worden geleerd, maar
alleen in de praktijk zelf”, aldus de organisatie. De organisatie tekent daarbij
aan dat ook in andere Europese landen een beroepservaringsperiode verplicht is
voordat architecten aan het werk gaan. “Willen we onze concurrentiepositie
behouden, dan moeten we aansluiting zoeken bij het buitenland.”

Reageer op dit artikel