nieuws

‘Aantal allochtonen in 2020 inderdaad onzeker’

bouwbreed Premium

Over het aantal allochtonen in 2020 valt met de huidige berekeningen inderdaad nauwelijks iets te zeggen.

Dat stelt Han Entzinger socioloog en hoogleraar Integratiestudies aan de
Erasmus Universiteit van Rotterdam. Entzinger reageert daarmee op het verhaal
van Hugo Priemus. De laatste voorspelt dat de woningnood in 2020 daarom wel eens
veel hoger kan zijn dan het ministerie van VROM nu vermoedt en dat er de komende
tien jaar dus ook meer dan 800.000 woningen moeten bijkomen. Entzinger: Het CBS
komt eens per 2 jaar met een ‘allochtonenprognose’. Dat is echter niet hetzelfde
als een immigratieprognose, al zit die laatste er wel in verdisconteerd. De
definitie van het begrip ‘allochtoon’ is immers niet gelijk aan die van
‘immigrant’. Omdat ik zelf nauw bij de totstandkoming van beide prognoses ben
betrokken, kan ik daarop weinig afdingen. Uiteraard is er wel sprake van een
flinke onzekerheidsmarge bij beide. Het CDA denkt juist dat er door de crisis
tot 2020 misschien wel minder woningen moeten worden gebouwd.

Reageer op dit artikel