nieuws

Rockwool bedenkt actieplan voor jeugd

bouwbreed

Rockwool en Smurfit Kappa hebben het initiatief genomen voor een actieplan aanpak jeugdwerkloosheid in de regio Roermond.

Daarover hebben zij met de gemeente, UWV, onderwijsinstellingen en een aantal
andere bedrijven in de regio een intentieverklaring ondertekend. Uitgangspunt is
de ondersteuning van werkzoekenden tot 27 jaar. In Roermond gaat het om ongeveer
500 jongeren in deze groep. De opzet is de werklozen niet langer thuis te laten
zitten op de bank, maar ze te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De
bedrijven weten dat als de crisis voorbij is, zij de jongeren hard nodig hebben.
“Expertise op het gebied van procestechnologie is cruciaal voor onze
organisatie. In de komende jaren gaan diverse oudere werknemers met pensioen en
daarmee veel kennis en ervaring. Ons initiatief vloeit voort uit onze
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook vanuit onze behoefte aan gekwalificeerd
personeel in de procestechnologie”, zegt Pieter Hartog, directeur van Rockwool
Benelux. Nog vier Limburgse gemeenten zullen het voorbeeld van Roermond gaan
volgen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels