nieuws

Best practice center helpt bij professionaliseren inkoop

bouwbreed

Het NIC begint vanaf deze maand met landelijke en regionale voorlichtingsactiviteiten over aanbestedingsprocedures, recente regelgeving en marktontwikkelingen, duurzaam inkopen, en intergemeentelijke inkoopbundeling.

Met de start van een ‘best practice center’ wil Het NIC een nieuwe structurele bijdrage leveren aan de professionalisering van de inkoopfunctie bij lokale en provinciale overheden, waterschappen, scholen en zorginstanties. Ook rijksoverheidsinstanties en zelfstandige bestuursorganen zullen baat hebben bij voorlichting over de ervaringen van anderen op het gebied van inkoop en aanbesteden. Daarnaast brengt Het NIC zijn bestaande marktonderzoek, datamonitoring, visievorming en vakpublicaties onder bij het eigen best practice center. Centraal staat de uitwisseling van projectervaringen en visies tussen instanties onderling.
Volgens directievoorzitter Jacques Reijniers is de animo bij klanten en relaties groot om beter en meer van elkaar te leren en zich gericht te oriënteren op een praktische doorvertaling van plannen, de beste oplossingen en marktinzichten en specifieke projectaanpakken op het gebied van inkoop.
“De mate van inkoopprofessionalisering tussen instanties onderling verschilt enorm. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten met minder dan 20.000 inwoners of kleinere ROC’s die moeite hebben om structureel op hun inkoopkosten te besparen of effectiever willen aanbesteden op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak, veiligheid of catering. Maar zo zijn er ook gemeenten, zorginstanties en dergelijke die al goed op weg zijn, maar de toekomstige duurzame inkooppercentages nog niet geheel zullen halen. We willen onze relaties gericht helpen hun eigen korte termijn projecten en lange termijn processen beter in te vullen en ze vooral inspireren waar kansen liggen, beleidsmatig en inkooptechnisch”, aldus Reijniers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels