nieuws

Gelders Bouwmeesterschap verbetert ruimtelijke kwaliteit

bouwbreed

Gelders Bouwmeesterschap. Zo heet een nieuw platform, dat is gelanceerd door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met als doel: een betere ruimtelijke kwaliteit.

“Een mooi Gelderland is waar het om draait”, verklaart gedeputeerde Co Verdaas. Gelders Bouwmeesterschap heeft de gedaante van een internetsite. Op deze site kunnen geïnteresseerden terecht om ideeën uit te wisselen, voorbeelden te presenteren en inspiratie op te doen. Betrokken burgers zijn in de ogen van Verdaas hard nodig. Met beleid alleen kun je stedelijk en landschappelijk schoon niet regelen, weet hij.

Partijen

“Beschikbare beleidsinstrumenten zoals bestemmingsplannen werken vooral restrictief. Je kunt vastleggen waar bijvoorbeeld bedrijventerreinen mogen komen en waar niet. Maar daarmee is nog niet bepaald hoe die terreinen eruit komen te zien. Bij de totstandkoming zijn meerdere partijen betrokken”, onderstreept hij. “De vraag die je zodoende moet stellen is op de eerste plaats wat is mooi en vervolgens hoe komt dat moois tot stand en wie levert daarbij welke bijdrage.” Een dialoog met de betrokkenen ziet hij als beste manier om resultaat te bereiken.”
Hij is ervan overtuigd dat niemand er bewust op uit is lelijke dingen te maken. Dus ook ondernemers niet die bijvoorbeeld een loods nodig hebben. In de discussie over de verrommeling van het landschap en de vermeende lelijkheid langs snelwegen gaat het vaak over zulke loodsen.
“Ik heb tegen mijn ambtenaren gezegd: je moet het nooit meer hebben over ‘die dozen langs de snelweg’. Daar zitten ondernemers achter die jarenlang hard hun best doen om die bedrijven te laten werken.” Hij ziet meer in een opbouwende dialoog, waarin partijen in plaats van elkaar bevechten, elkaar inspireren. Met als inzet “bijvoorbeeld een mooie doos”.

Nodig

“Vergeten wordt hoe hard je elkaar nodig hebt.” Dat in overleg veel meer te bereiken valt dan tot nu toe gebeurt, staat voor hem buiten kijf: “De meeste mensen willen het liefst iets willen maken dat mooi wordt gevonden.”
Hoewel ook het provinciebestuur baat heeft bij inspirerende ideeën, speelt de site Gelders Bouwmeesterschap geen rol als kanaal voor inspraak.
“We hebben geen plannen om er beleid van af te tappen.” Voor alle discussies geldt voor hem als centrale vraag wie ergens over gaat. Iemand met bouwplannen gaat over die plannen en kan vragen om ideeën, suggereert hij. Anderen kunnen die aandragen; daaraan hoeft geen overheid te pas te komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels