nieuws

Bewoners puzzelen op ontwerp busbaan door hun wijk

bouwbreed

Bewoners puzzelen op ontwerp busbaan door hun wijk

Honderd bewoners van Enschede maken een ‘grijs en groen’ ontwerp van de HOV-lijn die in hun buurt wordt aangelegd. Het initiatief van de opdrachtgever, de gemeente Enschede, is bedoeld om de immer aanwezige weerstand tegen dergelijke plannen te verlagen en latere bezwaarschriften te vermijden.

“We krijgen de indruk dat die weerstand inderdaad is verminderd”, zegt een
voorlichter van de gemeente Enschede. Op twee bijeenkomsten hebben de bewoners
in groepjes op white-boards hun creaties gemaakt. Met behulp van magneetplakkers
maakten ze een ontwerp van de busbaan, de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer,
fiets- en voetpaden en groen. De leden van de groep waren bezig met hun eigen
straat. De HOV-midden strekt zich uit over 7 kilometer. De gemeente gaat de
ontwerpen van de bewoners meewegen in het voorlopig ontwerp dat binnenkort zijn
beslag krijgt. Volgens een woordvoerder heeft de gemeente enorm veel gehad aan
de inbreng van de bewoners. “Het blijkt dat mensen de inpassing van groen heel
erg belangrijk vinden. Dat mag bijvoorbeeld ten koste gaan van de breedte van
een voetpad. Dat vonden we best wel verrassend.” Ook werd uit de particuliere
ontwerpen duidelijk dat de busbaan het best aan de linker- of rechterkant kan
worden geplaatst in plaats van in het midden. De gemeente stelt dat de bewoners
de ontwerpsessies op prijs stelden. Voorafgaand aan de bijeenkomsten gaf de
gemeente uitleg over de randvoorwaarden voor de aanleg van de infrastructuur en
verstrekte enkele referentiebeelden van andere HOV-lijnen. “De ruimte van de
HOV-midden varieert per straat, dus was het voor bewoners een lastige puzzel om
alle gewenste voorzieningen in het ontwerp te krijgen. Door die nut- en
noodzaakdiscussie actief met de bewoners te voeren, creëer je meer participatie
en betrokkenheid van de burgers. En daar is het ons als gemeente om te doen”.
Pas in 2010 wordt duidelijk wanneer deze HOV-lijn kan worden aangelegd.
Overigens liggen er al twee van dergelijke hoogwaardige busbanen in de stad; de
derde nadert zijn voltooiing.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels