nieuws

WIRA: tandeloze tijger met groot effect

bouwbreed

Gloednieuwe aanbestedingwetgeving is aanstaande, de Aanbestedingswet en de Wet Implementatierichtlijnen Aanbesteden (WIRA) moeten volgend jaar in werking treden. Met een tweedaags seminar spijkeren bedrijfsjuristen zich bij.

Advocaat Bommel van der Bent, partner bij advocatenkantoor De Brauw presenteert zijn idee van de WIRA als een “tandeloze tijger met groot effect.” Met tanden doelt hij op de mogelijkheid die de wet biedt om een opdrachtverlening te vernietigen als deze onterecht niet volgens de Europese richtlijnen is aanbesteed. Een gedupeerde partij kan in dat geval tot zes maanden na opdrachtverlening een procedure starten bij de rechter. “Maar dat kan alleen maar in een bodemprocedure, niet in een kort geding, dat laatste is dan alleen toegestaan om tussentijdse gunning te voorkomen”, licht Van der Bent toe. “Dat betekent dat je al snel jaren aan het procederen bent om een opdracht terug te draaien.”
Hij verwacht dat niet veel ondernemingen daar zin in zullen hebben. “Het is voor marktpartijen in de praktijk waarschijnlijk effectiever om in een kort geding een schadevergoeding te claimen”, denkt hij. Maar de wet heeft volgens hem waarschijnlijk wel grote invloed op de huidige manier van opdracht verlenen, alleen al vanwege de rol van de interne accountantsdienst van sommige bedrijven.
“Daar is het namelijk vaak niet mogelijk de omzet van een bepaalde opdracht in de boeken op te nemen, als de opdracht nog niet zeker is. Door die dreiging zullen opdrachtnemers aandringen bij de aanbestedende dienst op naleving van aanbestedingsregels en publicatie van de opdracht. Zodoende heeft de tandeloze wet toch nog grote gevolgen”, verklaart Van der Bent.

Reageer op dit artikel