nieuws

Veiligheid bij onderhoud in vergunning

bouwbreed

Nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen geen bouwvergunning als in het ontwerp voorzieningen ontbreken voor veilig onderhoud.

Minister Van der Laan wil dat in de bouwregelgeving opnemen. Van der Laan
meldt de voorgenomen aanpassing van de bouwregelgeving in een brief aan de
onderhoudsbranches die op hoogte werken. Die pleiten al langer voor
voorzieningen die het werken op hoogte veiliger maken. Door mankerende
veiligheidsvoorzieningen vallen bij dat werk soms doden. Coördinator Jos van de
Borgt van de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) uit
Nieuwegein verwacht dat het nieuwe regime op 1 juli volgend jaar of 1 januari
2011 ingaat. Vooruitlopend op de wijzigingen adviseert Van der Laan de
onderhoudsbranches die vertegenwoordigd zijn in het Platform Preventie Valgevaar
(Hoofdbedrijfschap Ambachten) bedrijfstakorganisaties de veranderingen nu al
onder de aandacht te brengen. De aangepaste regelgeving geldt alleen voor werken
die een bouwvergunning vereisen.

Bestaande gebouwen

Coördinator Platforms Mark Verhees van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak-
en Bedrijfsdiensten (OSB) uit Den Bosch wil ook een regeling voor bestaande
gebouwen. “VROM zou dat ook willen maar is wat huiverig over wat dat in de
praktijk teweeg kan brengen.” Tot nog toe bepalen de Arbocatalogi en
jurisprudentie het veilig werken op hoogte voor bestaande gebouwen. Verhees:
“Daaraan moeten alle bedrijven die in Nederland werken zich houden, inclusief de
zzp’ers.” Mede daardoor verwacht hij niet dat ambachtslieden uit andere landen
hier op hoogte aan zakelijke gebouwen komen werken. “Op de particuliere markt
gebeurt dat meer, maar daar heb je veel minder ‘moeilijke’ gebouwen.” De
toetsing vooraf kan in de visie van Van de Borgt (SBD) wat extra administratieve
last veroorzaken, “maar het bespaart veel lastendruk achteraf”. Eigenaren van
nieuw gebouwde panden hoeven geen specifieke Risico Inventarisatie &
Evaluatie plus plan van aanpak meer op te stellen. Gebouwen hoeven ook niet meer
achteraf te worden aangepast.

Reageer op dit artikel