nieuws

Sector zet in op fors meer duurzaam hout

bouwbreed

In 2015 moet 50 procent van het geïmporteerde hardhout, 85 procent van het plaatmateriaal en 100 procent van het naaldhout aantoonbaar afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Dat hebben de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)
en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) afgesproken. De
doelstellingen zijn vastgelegd in het actieplan ‘Bewust met Hout’, dat vandaag
tijdens de nationale houtdag wordt overhandigd aan minister Cramer (VROM). De
NBvT en de VVNH noemen de doelen ambitieus maar met een uiterste
krachtsinspanning haalbaar. In 2008 was 58 procent van al het geïmporteerde hout
in Nederland afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Voor hardhout
ging het om 19 procent, voor plaatmateriaal 49 procent en voor naaldhout 77
procent. Met het actieplan willen de organisaties de vraag naar duurzaam hout
stimuleren. Dat is nodig omdat de vraag momenteel achter blijft bij de
toenemende beschikbaarheid van ‘goed’ hout. “Alle schakels in de houtketen
dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om ook in deze tijd van economische
teruggang boseigenaren te stimuleren hun bossen duurzaam te beheren. Geen vraag
naar duurzaam hout in Nederland betekent geen vraag naar duurzaam hout in
productielanden”, stellen de brancheverenigingen. Om de vraag op te voeren, gaan
de leden van de NBvT en VVNH het gebruik van duurzaam geproduceerd hout actief
promoten. Ook beloven zij het duurzame hout altijd voorradig te hebben dan wel
op korte termijn te kunnen leveren. Onderzocht wordt verder of één gezamenlijke
handelsketen kan worden opgericht.

Voorkeur

Hout met de keurmerken FSC en PEFC beschouwen de organisaties als duurzaam
geproduceerd. Het is aan de afnemers zelf om te besluiten welke van de twee
keurmerken de voorkeur heeft. Het actieplan van de NBvT en de VVNH wordt
inmiddels ondersteund door onder andere de Vereniging van Houtskeletbouwers,
schildersorganisatie Fosag, de Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in
Hout en Verduurzaamd Hout Nederland.

Reageer op dit artikel