nieuws

‘Regels bieden ruimte voor brandonveilige oplossingen’

bouwbreed Premium

‘Regels bieden ruimte voor brandonveilige oplossingen’

Met ingang van dit universitaire jaar is ir. Peter van de Leur, senior projectmanager brandveiligheid bij het Haagse ingenieursbureau DGMR, aangesteld als gasthoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de universiteit van Gent. Volgens de brandveiligheidsexpert is er nog een groot kennisgat te dichten.

Van de Leur is met deze benoeming de eerste Nederlandse hoogleraar
brandveiligheid. De aanstelling is voor vier uur per week en geldt voor de duur
van drie jaar. “Brandveiligheid is nog een ondergeschoven kindje. Zowel op hbo-
als op universitair niveau bestaat in Nederland nog weinig interesse voor dit
vakgebied. Dat vertaalt zich ook naar de praktijk. Ik ben nu ruim twintig jaar
in dit vakgebied bezig en zie dat er nog altijd elementaire fouten worden
gemaakt, zoals het ontbreken van voldoende vluchtroutes, het toepassen van zeer
brandgevaarlijke afwerkingsmaterialen of ‘zelfbouw’ brandwerende wanden en
deuren.”

Verontrustend

De expert kan bogen op twintig jaar ervaring. De huidige praktijk noemt hij
“verontrustend. Ik constateer dat er nog heel veel onveilige gebouwen worden
gerealiseerd. Het is een grote misvatting te denken dat een gebouw brandveilig
is als het aan de regelgeving voldoet. Sinds 1992 zijn er weliswaar uniforme
regels voor het brandveilig ontwerpen van gebouwen, maar die vertonen lacunes en
laten onveilige oplossingen toe. Op de wat complexere gebouwen is die
regelgeving niet toegesneden. Dan biedt het systeem een opening om oplossingen
mogelijk te maken die afwijken van de eisen, maar een gelijkwaardige veiligheid
leveren. Toezichthouders durven het bijna nooit aan om zo’n gelijkwaardige
oplossing goed te keuren, behalve als die al eerder elders is goedgekeurd. Zo
komt er uiteraard weinig van terecht. Ook de grote en complexe gebouwen worden
daardoor geperst in het keurslijf van vaste regels. Dat leidt soms tot onveilige
gebouwen, maar veel vaker tot overbodige voorzieningen. Afgezien van de
bouwtechnische zaken is er ook te weinig aandacht voor de inrichting van een
gebouw, eveneens een belangrijke risicofactor.” Ondanks de geringe aandacht
scoort Nederland vergeleken met de omringende landen niet slecht op dit gebied.
Toch hadden incidenten als Volendam en Schiphol volgens Van de Leur vermeden
kunnen worden als de betrokken partijen meer kennis van zaken hadden gehad en
tijdig de risico’s hadden ingezien. Volgens hem is er nog een groot kennisgat te
dichten.

Opleidingen

“Daar is onder andere de huidige opleidingsinfrastructuur debet aan. Voor
brandveiligheidsadviseur bestaat nog altijd geen aparte opleiding. De opgedane
kennis komt vaak voort uit ervaringen in een ander vakgebied zoals de civiele
techniek, werktuigbouw of in mijn geval natuurkunde. Ik pleit er dan ook voor om
brandveiligheid en brandpreventie zowel op hbo- als op academisch niveau
standaard in het lesprogramma van alle bouwgerelateerde opleidingen op te nemen.
Het gebrek aan kennis manifesteert zich overigens door de hele bouwkolom.” De
masterstudenten architectuur in Gent wil hij onder andere wijzen op het belang
van een compleet brandveiligheidsadvies. “Zo’n advies beperkt zich nu doorgaans
tot en met de bouwaanvraag waarna er niet meer naar wordt gekeken. Maar in de
besteks- en realisatiefase kan nog van alles mis gaan en blijft vaak de controle
achterwege of dat wat in de bouwaanvraag staat ook daadwerkelijk wordt
gerealiseerd. Bij alle rijksbouwprojecten is nu sprake van verscherpt toezicht.
Dat is een van de mogelijkheden om de brandveiligheid van gebouwen naar een
hoger niveau te tillen, zelfs zonder ook maar één verandering van de regels.”

Reageer op dit artikel