nieuws

Provincie doet onderhoud kunstwerken weinig doelmatig

bouwbreed Premium

De Randstedelijke Rekenkamer vindt dat Noord-Holland het onderhoud van kunstwerken weinig doelmatig doet. De provincie weet niet eens hoeveel kunstwerken zij in beheer heeft.

De voorbereiding en ontwikkeling van het onderhoudsbeleid zijn nog wel
redelijk waar het gaat om planmatig beheer en onderhoud. Aan de uitvoering
schort echter het nodige, constateert de rekenkamer. Het begint al met het feit
dat het aantal kunstwerken waar de provincie van uitgaat, bij beheer en
onderhoud onbetrouwbaar is.
Noord-Holland noemde het achterstallig onderhoud en de vervanging van
kunstwerken al eerder als speerpunt. De rekenkamer vindt het daardoor extra
vreemd dat een vastgestelde definitie van achterstallig onderhoud ontbreekt.
“Als die er niet is, hoe kun je dan weten of je aan een speerpunt werkt?”

Reageer op dit artikel