nieuws

Pps-poot voor alle bouwondernemingen

bouwbreed Premium

Pps-poot voor alle bouwondernemingen

Door bouwprojecten als service naar de klant te benaderen, kan de bouw worden opgewaardeerd van de secundaire productiesector naar de tertaire dienstensector. Een aardverschuiving voor een gemiddeld bouwbedrijf, maar wel met kans op meer rendement.

Opdrachtgevers willen liever niets weten van bouwen. Bestuurders willen een
stadhuis, weg of brandweerkazerne en geen kopzorgen over beschikbaarheid of
onderhoud. Voor zo’n service zijn opdrachtgevers bereid een maandelijkse
vergoeding te betalen, mocht de dienstverlening haperen dan volgt een lagere
betaling. Slechts een handjevol bouwbedrijven durven in die richting te denken
en alleen db(f)m(o)-contracten gaan uit van dat basisprincipe. Alleen
mega-projecten van Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst kwamen in aanmerking
voor innovatieve contracten waarbij ontwerp en bouw zijn gecombineerd met
onderhoud en exploitatie. De A59, N31, ministerie Financiën en belastingkantoor
Doetinchem zijn daar werkende voorbeelden van. Ook TNT heeft die keus gemaakt
bij nieuwe postkantoren, maar let daarbij nog eens extra op energie. Het aantal
opgeleverde resultaten is nog bescheiden, maar de trend is duidelijk. De
introductie van pps-light is een poging om het mogelijk te maken elke rotonde,
school of ziekenhuis op deze manier in de markt te zetten. De kennispool van
Rijkswaterstaat belooft samen met vliegveld Eelde een nieuwe standaard te maken
op basis van de ervaring van de baanverlenging. Daarna is ook nog een omslag
nodig in het denken van de aanbestedende diensten, want nog altijd wordt 90
procent van de werken op laagste prijs gegund. Maar vliegveld Eelde gaat het
proberen en ook het stadhuis van Den Helder wordt een pps-project. Beide zijn
projecten van enkele tientallen miljoenen euro’s. Het standaard dbfm-contract
van het Rijk is de basis, maar volledig gestript tot de essentie van functionele
eisen en een beschikbaarheidsvergoeding. De externe financiering van de
f-component kan achterwege blijven door zo’n 70 procent bij oplevering ineens te
betalen.

Aardverschuiving

Een solide balansrekening van het bouwbedrijf is wel een voorwaarde om deze
vorm van voorfinanciering te behappen. Kleine ondernemers zien een
beschikbaarheidsvergoeding als extra risico, blijkt uit de reactie van de
Aannemersfederatie. Bouwend Nederland staat juist positief tegen over het
initiatief om pps bereikbaar te maken voor een brede groep. Daarbij is ook een
variant mogelijk waarbij de opdrachtgever al een deel afrekent bij goedkeuring
van ontwerp en hoogste punt. Een meerjarig contract voor onderhoud en/of
exploitatie is gekoppeld aan het bouwcontract, maar dat wordt betaald op basis
van beschikbaarheid. Daaruit volgt een stimulans tot tijdige oplevering, met
genoeg ruimte om de voordelen van de vervolgfase te benutten. Een investering in
duurzame materialen of energiebesparende maatregelen verdienen zich zo terug.
Grootschalige invoering van pps-light zou een aardverschuiving in de bouwwereld
teweeg kunnen brengen. De grote bouwondernemingen hebben allemaal een aparte
pps-poot, maar eigenlijk zouden alle bedrijfsonderdelen en ook het midden- en
kleinbedrijf die slag moeten maken. Van introverte stenenstapelaar is de slag
nodig naar dienstverlenende multifunctionele onderneming. U vraagt, wij draaien,
vergt een totaal andere opzet en aansturing dan de meeste bouwbedrijven nu
hebben. Lagere faalkosten, meer efficiency en een strakke bouwplanning staan
tegenover investeringen in de voorfase en ict. Wie dat kan waarmaken, kan wel
een goedbelegde boterham verwachten. Mensen zijn bereid te betalen voor service
en zullen uitknijpen achterwege laten bij langdurige relaties.

Reageer op dit artikel