nieuws

Poolse bouwproductie naar niveau van Nederland

bouwbreed Premium

De schil van Oostbloklanden grenzend aan de Europese Unie wordt slechts beperkt getroffen door de bouwcrisis. In Polen neemt de productie dit jaar 5,3 procent toe.

De neergang in de economie wordt nog het hardst gevoeld in Slowakije. Het bouwvolume zakt in dat land dit jaar met 9,3 procent in tot een waarde van 5,9 miljard euro. Kanttekening daarbij is wel dat in de periode 2006 – 2008 de bouwactiviteiten in Slowakije met een derde toenamen. Na de dip van 2009 zit voor komend jaar weer 4,5 procent groei in de pijplijn. Het jaar 2011 belooft zelfs een toename van 8 procent.
Grote trekker van de landen even ten oosten van de Europese Unie is Polen. Het land wil van geen krimp weten. Een van de aanjagers is het Europees kampioenschap voetbal in 2012.
Afgelopen jaren schommelde de groei van de Poolse bouwactiviteiten jaarlijks rond de 12 procent. In 2008 werd het niveau van 43 miljard euro bereikt. Euroconstruct voorspelt voor de periode tot 2012 een stijging van de bouwuitgaven tot 65,3 miljard euro. Als de prognose uitkomt, bouwen de Polen dan twee keer zo veel als de Belgen en even veel als Nederland.
Vanwege de crisis zakt de groei van de bouwproductie in Polen volgend jaar naar het altijd nog aantrekkelijke niveau van 5,3 procent. Het jaar voor het EK Voetbal wordt een sprint van 16,3 procent getrokken.

Infra

Van de Poolse inspanningen vloeit dit jaar 17,6 miljard euro naar het aanleggen en verbeteren van de infrastructuur. Op weg naar 2012 stijgen de infra-uitgaven jaarlijks met meer dan een vijfde. Over drie jaar wordt het niveau van 33,5 miljard euro bereikt. Het land steekt dan twee keer zo veel in zijn spoor en verkeerswegen dan Nederland.
De enthousiast opgepakte Poolse woningbouwplannen zijn dit jaar in de versukkeling geraakt. De terugslag is ook niet zo verwonderlijk gezien de in 2007 en 2008 geleverde inspanningen. De Poolse woningbouwers nemen dit jaar 12 procent gas terug en komen bij de jaarwisseling uit op een bouwprestatie van 7,1 miljard euro voor nieuwbouwwoningen. Volgend jaar pakken de aannemers de draad weer op en realiseren ze een bescheiden groei van 2,5 procent. Inschatting van Euroconstruct is dat Polen in 2012 een bedrag van 9 miljard euro zal steken in de bouw van nieuwe woningen. Landen als België, Oostenrijk en Denemarken kunnen niet tippen aan de Poolse bouwlust op het gebied van de woningbouw.
De crisis heeft in Tsjechië de groei van de bouwproductie tot stilstand gebracht. Het laatste jaar waarin de volumes duidelijk toenamen was 2007. Vorig jaar vlakte de groei van 6,1 procent af naar 0,6 procent en stegen de uitgaven naar 23 miljard euro. Komende drie jaar zal de Tsjechische bouwprestatie blijven schommelen rond de 22 miljard euro.

Reageer op dit artikel