nieuws

Oliebollentest

bouwbreed Premium

Het jaarlijkse vuurwerk over de opleverfouten komt er weer aan

Met dank aan de Vereniging Eigen Huis en de daaraan gelieerde stichting voor klantgerichte bouwers. Het terugkerende refrein is dat het niet meevalt met het terugdringen van het aantal tekortkomingen bij de oplevering van nieuwbouwwoningen. De opleverkwaliteit van woningen is een gewild onderwerp tijdens verjaarsvisites en andere partijen. Enkele zelfbenoemde opiniemakers willen naast dit jaarlijkse ritueel een nieuw spektakelstukje opvoeren. Er zou een vergelijkend warenonderzoek voor bouwbedrijven moeten komen. Het pleidooi daarvoor is vooral afkomstig van lieden die met heel veel subsidie een onderzoek naar de wenselijkheid daarvan gedaan hebben en die met nog veel meer subsidie nader onderzoek willen uitvoeren. Daar komt wel wat bij kijken. Verstandige bouwondernemers doen mee met een benchmark. Daarmee vergelijken ze eigen kwaliteiten met die van gelijksoortige branchegenoten. Dat levert de nodige verbeterpunten op. Benchmarking is een bedrijfskundig instrument en wordt gemakshalve verward met vergelijkend warenonderzoek. Een verbeterinstrument versus een keuzelijst. Bij het laatste staan de eisen en wensen van de eindgebruikers centraal. Als je er al even over nadenkt, kom je snel tot de conclusie dat zo’n vergelijkend warenonderzoek in de bouwsector niets uithaalt. Het is alleen goed voor de werkgelegenheid van de onderzoekers en het streelt de ijdelheid van de beleidsmakers. Eenvoudigweg omdat zo’n vergelijkend onderzoek niet past bij het samengestelde karakter van de bouwkolom. Wat ga je eigenlijk met elkaar vergelijken? Het totaalproduct is het resultaat van samenspel van een reeks steeds wisselende bouwpartners. Een oud-Hollandse wijsheid is dat je geen appels en peren moet vergelijken. Bij oliebollen ligt het anders. Die kun je nog naast elkaar leggen, keuren en proeven. Ieder jaar komt er wel een beste oliebollenbakker bovendrijven. Benchmarking is prima, maar laat het vergelijkend warenonderzoek vooral aan de oliebollenbakkers over.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) Zeist

Reageer op dit artikel