nieuws

Noord-Holland reserveert forsvoor bloei van landelijk gebied

bouwbreed

De provincie Noord-Holland trekt komend jaar 60 miljoen euro uit voor projecten in het landelijk gebied. Het gaat om projecten voor natuurontwikkeling en recreatie.

Van dit bedrag gaat een derde naar de aanleg van de ecologische hoofdstructuur in de provincie. Zo worden bijvoorbeeld meer dan twintig gebieden in de ecologische verbindingszone Omval Kolhorn langs het kanaal tussen Schagen en Langedijk, ecologisch ingericht. De bijdrage van de provincie is onder meer bestemd voor de sanering van enkele vervuilde stukken land.
Daarnaast is 18 miljoen bestemd voor recreatie rondom de steden. Het gaat hier vooral om gebieden in het zuidelijk deel van de provincie; het gebied tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden is vaak gekoppeld aan grootschalige nieuwbouw van woningen. Voorbeelden zijn de Tuinen van West bij Amsterdam, recreatiegebied De Buitenlanden bij Beverwijk en Pak Zwanenburg in de Haarlemmermeer.
Om ervoor te zorgen dat recreanten en toeristen zich ook nog eens gemakkelijk kunnen verplaatsen van de steden naar de recreatiegebieden en tussen die gebieden onderling, wil Noord-Holland een samenhangend netwerk van wandel-, vaar-en fietsroutes realiseren.

Platteland

De 60 miljoen is onderdeel van het Investeringsbudget landelijk gebied waarvoor de provincie in de periode 2007-2013 een bedrag van in totaal 400 miljoen heeft uitgetrokken. Behalve voor landschap, natuur en recreatie is het geld ook bestemd voor sociaal-economische vitalisering van het platteland. Tot nu toe heeft de provincie in totaal 235 projecten aangemeld gekregen. Daarvan zijn er 129 positief beoordeeld. Die projecten zitten nu in het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2010.

Reageer op dit artikel