nieuws

Kranenpark onder druk door krimpende bouwproductie

bouwbreed

Kranenpark onder druk door krimpende bouwproductie

Het was te verwachten en is nu bevestigd door het ING Economisch Bureau: door de afnemende nieuwbouwproductie daalt de vraag naar kranen. Daarnaast worden overtollige kranen niet verkocht omdat de tweedehands markt volledig stil ligt. Dit blijkt uit een onderzoek van ING Lease Nederland, uitgevoerd door het ING Economisch Bureau. Andere conclusies zijn: de mobiele torenkraan (denk aan de vouwkraan) is onverminderd in opmars en de meest opmerkelijke: “Het uurtarief van een 30-tons kraan ligt lager dan de kosten van een taxiritje van een uur.”

Ongeveer 75 procent van de kranen wordt ingezet in de bouw, met name bij
nieuwbouw. Doordat de Europese bouwproductie nog verder zal dalen in 2010 heeft
dit zijn weerslag op de kranenmarkt. In andere woorden: de vraag naar mobiele en
vaste torenkranen zal sterk afnemen. Adri Norder, assetspecialist Kranen bij ING
Lease Nederland voorspelt: “De recessie, in combinatie met de vergrijzing, die
er voor zorgt dat ondernemers wegvallen, zal voor verdere afname van het aantal
kraanverhuurders zorgen. Overnames staan dan vooral in het teken van het
verkrijgen van een regio of marktsegment”.
De felle concurrentie tussen kleine en grote verhuurders en de machtige positie
van bouwbedrijven zorgt voor druk op de tarieven. In de huidige markt wordt
gestunt met de huurprijzen, waardoor er nauwelijks winst wordt gemaakt, aldus
ING Lease Nederland. Om hogere tarieven te bewerkstelligen moet men steeds meer
toegevoegde waarde leveren.

Verkoop ligt stil

De handel in gebruikte kranen ligt stil. Er is weliswaar een groot aanbod maar
kraanverhuurders breiden nu niet uit. Door de krimp van de bouwproductie in met
name Spanje en Ierland, is ook de vraag vanuit het buitenland opgedroogd.
Verhuurders die in meer dan één land of regio actief zijn, kunnen de kranen
spreiden over landen die nauwelijks door de crisis getroffen worden, adviseert
ING. Groeimarkten voor verhuur zijn nog steeds het Midden-Oosten, Noord-Afrika
en India. Het enige Europese land dat nog een flinke groei van de bouwproductie
laat zien is Polen.

Lage huurtarieven

De onderzoekers van het ING Economisch Bureau trekken nog enkele andere
conclusies.
Zo is de mobiele torenkraan onverminderd in opmars, ten koste van de telekraan.
Van dit type kraan ontstaat nu een overschot, waardoor de markt voor mobiele
torenkranen verzadigd lijkt. Er is door de lage bouwproductie nu zelfs sprake
van stilstand. Daarnaast liggen de huurtarieven erg laag, vooral voor kranen tot
80 ton. “Het uurtarief van een 30-tons kraan ligt lager dan de kosten van een
taxiritje van een uur,“ zo beweren de onderzoekers met grote stelligheid. Tot
slot: langlopende contracten zorgen slechts voor maximale huurtarieven.

Het Nederlands kranenpark bestaat naar schatting uit ruim 2.100 kranen
ondergebracht bij ruim 200 kraanverhuurbedrijven. Naar schatting 75 procent van
de kranen wordt ingezet in de bouw, in het bijzonder nieuwbouw. Door fusies en
overnames is het aantal kraanverhuurders in Nederland de laatste paar jaar
afgenomen en is het gemiddeld aantal kranen per bedrijf toegenomen.

Reageer op dit artikel