nieuws

Jonge ingenieurs breken lans voor behoud biodiversiteit

bouwbreed Premium

Modderkruipers, korenwolven, rugstreep- knoflook- en vroedmeersterpadden, rivierprikken, hazelwormen, slijmspuwers. Het zijn namen die menig bouwer doen huiveren. De ‘Young Professionals’ binnen de brancheorganisatie NLingenieurs menen dat biodiversiteit veel meer aandacht moet krijgen.

Plant- en diersoorten beschermen hoort daar nadrukkelijk bij. “We zetten ons in voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering, kopen duurzaam in en voeren levenscyclusanalyses uit als onderbouwing van onze duurzaamheidsstrategieën. Maar leiden deze initiatieven wel echt tot duurzaamheid? Niet zolang biodiversiteit geen onderdeel uitmaakt van onze duurzaamheidsacties”, stelt ir. Irma Bakkers (werkzaam bij Arcadis). “Wereldwijd is al 30 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit verdwenen en in Europa zelfs 65 procent.”
Biodiversiteit, weet ze, staat voor de vele verschillende soorten planten en dieren maar ook voor de genetische variatie binnen de soorten. Deze schatkamer van de natuur wordt van groot belang geacht voor een duurzame toekomst.

Netwerk

Enkel maatregelen nemen voor terugdringing van de CO2-uitstoot en beperking van het energieverbruik, getuigt van een veel te beperkte opvatting van duurzaamheid, menen de jonge ingenieurs. Zij brengen zichzelf onder de aandacht als netwerk dat kan helpen bij de ontwikkeling van strategieën voor een duurzame toekomst inclusief biodiversiteit.

Reageer op dit artikel