nieuws

Ingenieurs over dertigjaar bodemsanering

bouwbreed Premium

De ingenieursbureaus Lankelma Geotechniek Almelo (geo- en funderingstechniek) en Envita Almelo (ruimtelijke ontwikkeling, bodem, water en milieu) hebben hun nieuwe onderkomen officieel in gebruik genomen

Bij de opening verscheen de publicatie ‘Van puberteit naar volwassenheid’. Het boek beschrijft de aanpak van bodemverontreiniging de afgelopen 30 jaar in Nederland, van Lekkerkerk tot de Europese Kaderrichtlijn Bodem.
Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs, gedeputeerde J. Klaasen van de provincie Overijssel en wethouder B. Kuiper van de gemeente Almelo namen het eerste exemplaar in ontvangst.

Reageer op dit artikel