nieuws

Groningen stelt fonds in voor krimpregio’s

bouwbreed Premium

De provincie Groningen gaat een fonds instellen specifiek gericht op de krimpregio’s Eemsdeltagebied en Oost-Groningen. Het college van GS schrijft dit in de nadere invulling van de bezuinigingen voor de komende jaren.

Uit het fonds moeten bijdragen komen om problemen omtrent leefbaarheid in de krimpregio’s te voorkomen of op te lossen. De problemen doen zich vooral voor op het gebied van wonen, onderwijs, zorg en voorzieningenniveau. De provincie wil in de periode 2011-2020 jaarlijks 2 miljoen euro bijdragen.
Dit extra geld maakt Groningen vrij in een periode waarin fors moet worden bezuinigd. Het college van GS doet voorstellen die oplopen tot 35 miljoen euro, zo’n 10 procent van het jaarlijkse budget.
De bezuinigingen komen voor 5 procent uit de wettelijke taken die de provincie moet uitvoeren. Voor de bouw heeft dat consequenties. Zo zal minder worden uitgegeven aan groot onderhoud en geluidsarm asfalt. De provincie beseft dat het risico op achterstallig onderhoud toeneemt. Ook zal zij minder doen aan gebiedsontwikkeling.
Een korting van 5 procent heeft al aanwijsbaar negatieve gevolgen voor de realisatie van het beleid, schrijven GS. “Juist omdat het gaat om onze kerntaken vinden we dat hier niet verder moet worden teruggegaan in dienstverlening dan financieel strikt noodzakelijk is.”
De noodzakelijke bezuinigingen vloeien voort uit de aangekondigde bezuinigingen bij de rijksoverheid die ook het Provinciefonds raken.

Reageer op dit artikel