nieuws

Friesland zet vraagtekens bij windpark Noordoostpolder

bouwbreed Premium

De provincie Friesland zet vraagtekens bij de plannen voor het windmolenpark Noordostpolder. Tegenhouden is echter vrijwel kansloos vinden Gedeputeerde Staten.

In het provinciale beleid is plaatsing van windturbines in het IJsselmeer
niet toegestaan. Van de in totaal 60 tot 118 windturbines waarin het plan
voorziet komen er 5 tot 7 op het grondgebied van de gemeente Lemsterland, in
Friesland dus. Keerzijde van de medaille is dat het windpark de mogelijkheid
biedt tot sanering van windmolens op het land. In een notitie aan Provinciale
Staten wijst het college van GS erop dat aangezien het hier om een megapark
gaat, het Rijk verantwoordelijk is. Zoals de plannen er nu liggen, vindt de
provincie de ruimtelijke onderbouwing echter onvoldoende. Zo is niet goed
weergegeven wat de invloed van het park op de omgeving is.

Negatief

Als de onderbouwing niet beter wordt en ook sanering van windturbines op het
vaste land van Friesland niet doorgaat, dan willen GS negatief adviseren over de
bouw van het park in de Noordoostpolder. Het plan voorziet nu in de bouw van
windturbines met een ashoogte tussen de 80 en 135 meter en een vermogen van 2
tot 8 MW. Het precieze aantal turbines, de masthoogte en het opgesteld vermogen
is afhankelijk van welke variant uiteindelijk zal worden gekozen. Het project
moet een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling voor het opwekken van
duurzame energie, Van de doelstelling voor 2010, 2000 MW windenergie op het land
erbij, kan zo’n 20 procent worden ingevuld met het windpark Noordoostpolder. Het
plan voorziet wel in sanering van windturbines in de Noordoostpolder, maar niet
in Friesland. De gemeente Lemsterland heeft eveneens bezwaren. In 2004 heeft de
gemeente al eens uitgesproken dat de ashoogte niet hoger mag zijn dan 60 meter.
Dat standpunt heeft de gemeente dit jaar nog eens herhaald. Mochten de turbines
leiden tot sanering van turbines op het land, en dan uiteraard in de gemeente
Lemsterland, dan valt er met de gemeente te praten.

Reageer op dit artikel