nieuws

Europese Commissie verlaagt drempelbedrag aanbesteding

bouwbreed

De Europese Commissie heeft de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor 2010 en 2011 verlaagd.

Voor de categorie ‘werken’ is de drempel verlaagd van de huidige 5.150.000 euro naar 4.845.000 euro. Voor de categorieën ‘diensten en leveringen’ op decentraal niveau is het drempelbedrag bijgesteld van 206.000 euro naar 193.000 euro. Voor het Rijk geldt in deze categorieën een bedrag van 125.000 euro in plaats van de huidige 133.000 euro. Leveringen en diensten in speciale sectoren (specifiek voor de nutsbedrijven) krijgen een verlaging van de drempel van 412.000 euro naar 387.000 euro.
Henk Wijnen, projectleider bij kenniscentrum aanbesteden Pianoo, legt uit hoe de drempelbedragen tot stand komen. “Binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zijn de drempelbedragen met een mondiale afspraak vastgelegd. De hoogte van de drempels is vastgesteld in een fictieve waarde, gebaseerd op een combinatie van verschillende valuta, de zogenaamde Special Drawing Rights (SDE). Zo is de drempel voor werken bijvoorbeeld vastgesteld op 5 miljoen SDE. Voor diensten en leveringen is de drempel vastegesteld op 200.000 SDE. Hoe dit uitwerkt voor de Europese aanbestedingsdrempels is afhankelijk van de waarde van de Euro ten opzichte van die SDE. Omdat de Euro steeds sterker wordt, daalt dus de Europese drempelwaarde.”

Effect

Regulier stelt de Europese Commissie iedere twee jaar opnieuw de aanbestedingsdrempels vast.
Wijnen verwacht dat de bijstelling feitelijk weinig effect zal hebben op aanbestedingen in Nederland.
“Je ziet dat de rijksoverheid al ver onder de vastgestelde drempel de Europese aanbestedingsregels toepast. Bij werken gebeurt dat al bij een opdrachtwaarde van 1,5 miljoen euro.”

Inschatting

Voor gemeenten verwijst hij naar een onderzoek van een aantal jaar geleden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Daaruit blijkt dat gemeenten al bij een gemiddelde opdrachtwaarde van 600.000 euro de Europese aanbestedingsregels hanteren. Voor opdrachten in de diensten- en leveringensector verwacht hij mogelijk meer consequenties. “Maar het is niet goed in te schatten wat de omvang daarvan is.”

Reageer op dit artikel