nieuws

Europa tevreden over ‘Small Business Act’

bouwbreed Premium

De Europese Commissie ziet nu al goede resultaten van de zogenoemde ‘Small Business Act’. Deze wet moet het kleinbedrijf helpen makkelijker zaken te doen.

Zowel op Europees als op nationaal niveau is behoorlijke voortgang geboekt met maatregelen specifiek gericht op het kleinbedrijf. Onder het motto van de wet ‘denk eerst klein’ is met de maatregelen de administratieve lastendruk behoorlijk verlaagd en de toegang tot financiering verbeterd.
Volgens Industrie-commissaris Günter Verheugen past dit allemaal in het beleid om het midden- en kleinbedrijf te laten floreren als creator van nieuwe, hoogwaardige banen. “Het mkb-potentieel de ruimte geven is een topprioriteit van de Commissie geweest”, zegt Verheugen.
Zo hebben de EU en een aantal lidstaten waaronder België, Denemarken, Finland en Duitsland, een mkb-test ingevoerd voor wet- en regelgeving. Daarmee wordt gekeken of nieuwe regels wel ondernemersvriendelijk zijn. Daarmee is nu al bereikt dat in de EU het gemiddeld 8 dagen en 417 euro kost om een eenmanszaak te starten. Ook hebben 18 landen één loket waar starters terecht kunnen.
Op het gebied van staatssteun heeft de EU de regels versoepeld waardoor lidstaten het mkb beter kunnen bedienen. Het bedrag aan leningen door de Europese Investeringsbank en het bijbehorende fonds is opgelopen tot 11,5 miljard euro in 2009.
Ook zijn er voorstellen gedaan om het probleem van late betalingen aan te pakken. Verschillende nationale overheden hebben al beloofd om rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Daarnaast wordt nu gesproken over nieuwe boekhoudregels voor microbedrijven. Lidstaten kunnen daarmee dit soort bedrijven een veel simpeler boekhouding toestaan. De besparing die hiermee mogelijk is bedraagt 6,7 miljard euro.

Reageer op dit artikel