nieuws

Eurlings: mogelijk bezuinigingen voor MIRT-projecten

bouwbreed Premium

De Brede Heroverweging (geplande bezuinigingsronde van 20 procent) van het kabinet heeft mogelijk gevolgen voor afspraken tussen Rijk en regio in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Daarvoor waarschuwt verkeersminister Eurlings in een brief aan de Tweede
Kamer. Om het huidige programma toch zoveel mogelijk uit te voeren is met
regionale overheden de intentie uitgesproken om “creativiteit” te benutten.

Uit de brief blijkt verder dat het karakter van de verstedelijkingsafspraken
voor de periode 2010-2020 is veranderd door de crisis (veranderde budgettaire
situatie). “Er is geen sprake meer van prestatieafspraken ondersteund door
rijkssubsidies, maar van gezamenlijke inhoudelijke intenties ten aanzien van
verstedelijking en woningbouw.”
In de Tweede Kamer wordt het MIRT volgende week behandeld.

Bijlagen:
Brief
minister
:
Bijlage
1: MIRT-Afspraken per landsdeel

Bijlage
2: MIRT-Afspraken verstedelijking

Bouwlijst projectenboek Rijkswaterstaat Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport

Reageer op dit artikel