nieuws

EU verdeelt 1,5 miljard voor milieuprojecten

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft ruim 1,5 miljard euro verdeeld over projecten voor windenergie en de opslag van kooldioxide.

Het geld komt uit het economisch herstelplan. “Met dit besluit heeft de
commissie de grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van twee zeer belangrijke
duurzame technologieën die van essentieel belang zijn in onze strijd tegen de
klimaatverandering. Het geeft niet alleen een stimulans aan de economie en de
werkgelegenheid, maar ondersteunt ook innovatieve technologieën op energiegebied
die in de toekomst tot verdere werkgelegenheid en groei kunnen leiden”, zegt de
Letse energiecommissaris Andris Piebalgs.

Nederland

Het besluit gaat over zes projecten voor het afvangen en opslaan van
kooldioxide waar 1 miljard naartoe gaat en negen projecten voor
offshorewindenergieprojecten die kunnen rekenen op 565 miljoen EU-steun.
Nederland doet in beide categorieën mee met een project, goed voor maximaal 265
miljoen EU-geld. Het project op het gebied van CO2-opslag krijgt maximaal 180
miljoen. Het gaat om afvangen van kooldioxide van een centrale, inclusief
vervoer en opslag ervan in een leeg gasveld 25 kilometer van de centrale. Het
project is onderdeel van het Rotterdam Klimaat Initiatief. Het is project van
E.ON Benelux en Electrabel Nederland. Ons land had in deze categorie drie
projecten ingediend. Eén viel af, één komt in aanmerking voor geld en de ander
(Eemshaven) staat op de reservelijst en komt in aanmerking als er geld
overblijft. Op het gebied van offshorewindenergie vallen Tennet en de Deense
collega Energinet in de prijzen met de Cobra Kabel. Daarbij gaat het om een
kabel met hoge capaciteit tussen Nederland en Denemarken met als innovatie
rechtstreekse aansluiting op de offshore windparken. Het moet uiteindelijk
onderdeel zijn van een volledig kabelnetwerk in de Noordzee. De 1,5 miljard die
nu is verdeeld is 40 procent van de in totaal 4 miljard die de Europese
Commissie heeft uitgetrokken voor het Europees Economisch Herstelprogramma. Het
derde onderdeel van het programma, waar de resterende 60 procent in gaat zitten,
is de aanleg van infrastructuur voor gas en elektriciteit Door trage procedures
kon dit geld nu nog niet verdeeld worden.

Reageer op dit artikel