nieuws

Duurzame weg zonder oponthoud

bouwbreed Premium

– De N329, de toegangsweg aan de oostkant van Oss, werd vorig jaar het predicaat Weg van de Toekomst toegekend. Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss wilden meer dan alleen een snelle en verkeersveilige oplossing voor de drukke toegangsweg. ”Weggebruikers zullen deze weg heel anders gaan beleven.”

Met een scala aanmilieuvriendelijke en energiezuinige maatregelen moet de N329 zich ontpoppen als een toonbeeld van duurzaamheid. Het hele traject van voorontwerp tot en met aanbesteding vergde slechts een jaar.

De 6 kilometer lange weg nabij de A50/A59 bestaat nu nog uit één rijbaan met twee rijstroken en geldt als een van de drukste toegangswegen van Oss. De verbinding die woonwijken en bedrijfsterreinen ontsluit en natuurgebied doorkruist, kenmerkt zich door veel gelijkvloerse kruisingen. De weg zorgt dagelijks voor veel verkeersoponthoud en die overlast zal in de toekomst alleen maar toenemen. De laatste prognoses wijzen uit dat het autoverkeer in 2020 ten opzichte van 2004 nagenoeg zal zijn verdubbeld. Een ingrijpende reconstructie tot twee keer twee rijbanen moet zorgen voor een betere doorstroming en van de N329 dé hoofdontsluitingsroute van Oss maken.
De ambities van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant reikten echter verder dan een snelle en verkeersveilige oplossing. Vorig jaar werd aan het wegenproject het predicaat Weg van de Toekomst toegekend.
Met diverse duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige maatregelen moet de N329 hét toonbeeld van duurzaamheid worden. Naast bekendere maatregelen als duurzaam materiaalgebruik en verlichting, beplanting om de CO2-uitstoot te reduceren zal de energie die de weg verbruikt, worden teruggewonnen uit zonne- en windenergie. Een andere noviteit is dat de weg zelfreinigend is. Dat gebeurt door het vuile water in de middenberm op te vangen en op een natuurlijke wijze te zuiveren. De plannen voorzien verder in de aanleg van drie fietstunnels, vier wildfauna’s en een onderdoorgang onder de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen. Totale projectkosten: 80 miljoen euro. Deze maand wordt de laatste hand aan de aanbesteding gelegd. Het werk komt in januari op de markt.
“Het bijzondere van deze weg is dat deze verbinding op een integrale en gebiedsgerichte wijze in het landschap is ingepast”, zegt Richard van den Brule van Royal Haskoning in Amsterdam, verantwoordelijk voor de definitieve ontwerprichtlijn. “Deze weg is niet defensief maar op een humane wijze ingepast waarbij technologie en ecologie optimaal zijn gecombineerd.” Hij wijst naar de led-verlichting die nabij de natuur in het wegdek wordt geïntegreerd. “Duurzaamheid is ook terug te vinden in de vormgeving van de kunstwerken en materiaalgebruik. Alle onderdoorgangen zijn herkenbaar en worden uitgevoerd in hoogwaardig composiet. Weggebruikers zullen deze weg heel anders gaan beleven.”

Beeldvorming

Volgens Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde mobiliteit en infrastructuur, is het vooral de combinatie van verschillende elementen die de Weg van de Toekomst uniek maakt. “Doorgaans wordt er in een weg één specifiek innovatief element toegepast zoals een geluidsscherm of nieuwe deklaag. In de weg integreren we de laatste innovatieve maatregelen die zich in de praktijk hebben bewezen.”
De opdrachtgevers zijn erin geslaagd duurzame maatregelen toe te voegen zonder dat het tot vertragingen heeft geleid. “We hebben de markt al in een vroeg stadium benaderd. Doorgaans ligt er een volledig uitgewerkt plan en een bestek waarop de sector kan reageren. Al in het voortraject hebben we de markt uitgenodigd om mee te denken en ideeën te leveren. Op deze manier wilden we de negatieve beeldvorming die over infrastructuur bestaat veranderen. Het ging ons niet om één fantastisch idee te lanceren, maar om een totaalpakket. Door in alle openheid voor een kwalitatief hoog eindresultaat te gaan, ontstaat een breed draagvlak en kun je onnodige vertragingen voorkomen.” Het hele traject van voorontwerp tot en met de aanbesteding vergde slechts een jaar.

De oproep leverde ruim tweehonderd ideeën op die vervolgens zijn getoetst op (financiële) haalbaarheid, risico’s en beheersbaarheid. De verkeersgedeputeerde: “Alle plannen zijn in eerste instantie beoordeeld op kwaliteit. Gezien de tijdsplanning hebben we vervolgens nadrukkelijk gekeken of ideeën ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Een hoge ambitie creëert verwachtingen. Deze aanpak heeft veel creativiteit los gemaakt. Afgezien van de gebruikelijke procedurele voorbereidingen moesten we ook een zorgvuldige werkwijze vinden om al die informatie te kanaliseren.”

Ideeën

De oproep resulteerde uiteindelijk in een lijst van ruim twintig kansrijke ideeën die de basis vormen voor het engineering & construct-contract. Bij de aanbesteding is een financieel plafond gesteld van 55 miljoen euro. Het biedt de marktpartijen de mogelijkheid om zelf vernieuwende ideeën in het project in te brengen. Zo zijn per wegvak verschillende wegconstructies mogelijk. Alleen de locaties met stil asfalt nabij de woonwijken liggen vast.
Enkele specifieke projectonderdelen die nog om nadere uitwerking vragen zijn buiten de aanbesteding gehouden. Het gaat om het geluidsscherm bij de Schadewijk, het duurzame tankstation en mobiliteitsmanagementmaatregelen (pendeldienst, transferium) gedurende en wellicht tijdens de ombouw.
De planning is om het werk rond de zomer te gunnen. “Met de N329 bewijzen we dat het ook zonder Crisis- en herstelwet mogelijk is duurzame infrastructuur aan te leggen waar iedereen enthousiast over is en zonder onnodige vertraging.” Eind 2012 moet de weg gebruiksklaar zijn. n

Reageer op dit artikel