nieuws

Crisis slaat soms hard toe in regio

bouwbreed Premium

Regionaal schrappen bedrijven 30 of 40 procent van de arbeidsplaatsen.

Hoezo valt de crisis wel mee? Directeur Economische en Verenigingszaken Jan
Boeve van Bouwend Nederland ziet bij de aannemers grote verschillen. Het gevoel
bestaat dat de dip tot op heden meevalt. Maar vergis je niet. Het dieptepunt is
nog niet bereikt. Op onderdelen zijn de effecten al heel groot. Vooral buiten de
Randstad worden bedrijven hard geraakt.” Boeve signaleert dat door de spoedwet
het werk van de rijksoverheid bij de grote en middelgrote infrabouwers
nauwelijks wegzakt. Anders is echter het beeld op lokaal niveau. Gemeenten en
waterschappen voelen de bui al aankomen en houden de hand op de knip. Wie weet
wat nog te wachten staat? “Dat geeft het beeld dat de kleine infrabedrijven het
een stuk moeilijker hebben dan de grote ondernemingen. Bij de woningbouw is de
situatie precies om. We zien de grote projecten echt stagneren en daar hebben de
grote bouwers de meeste last van. Het midden- en kleinbedrijf werkt nog redelijk
door. Waarbij je de situatie in de Randstad toch echt anders moet inschatten dan
in de periferie. Wie afhankelijk is van het onderhoud voor de woningcorporaties,
beleeft geen plezierige tijd. Niets gemakkelijker dan het uitstellen van
onderhoud.”

Tunnel

Het licht aan het einde van de tunnel verwacht Bouwend Nederland in 2012. De
eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar. De bouw volgt als
laatcyclische bedrijfstak de nationale trend. Euroconstruct raamt voor 2009 de
terugslag in de bouwuitgaven in Nederland op 6 procent. Na de jaarwisseling
duikt de sector verder het dal in met een verlies van nogmaals 9,3 procent. Ook
2011 is nog in mineur: weer 1,4 procent productie weg. Waarna pas in 2012 het
herstel gloort met een voorzichtige groei van 2,5 procent tot 68,2 miljard aan
bouwuitgaven. In 2008 lag het niveau nog op 79,1 miljard, een verschil van 10,9
miljard euro. “Bouwend Nederland heeft zich hard gemaakt voor de continuïteit
van onze sector”, verzekert Boeve. “Niks lijkt erger dan dat de markt straks
weer aantrekt en wij het niet kunnen maken. We hebben de overheden redelijk
kunnen overtuigen van het belang van de bouwbranche”. Begrip bij de politici is
het ene, daden wat geheel anders. Om de problemen op de regionale markten te
verlichten, heeft de rijksoverheid geen ander instrument dan om inspanningen te
faciliteren, eenvoudiger te maken. Anderzijds hebben de lagere overheden weinig
middelen om hun goede bedoelingen om te zetten in concreet werk. “Toch zouden de
lokale overheden wel eens meer mogen kijken naar hun eigen wegen. Voor het
landelijke wegennet bestaat volop aandacht. Maar we hebben ook nog een 120.000
kilometer gemeenteweg. Als we die op een beter niveau brengen, levert dat
bepaald een goede bijdrage aan de leefbaarheid.”

Boeve droomt hardop over het binnenhalen van de Olympische Spelen. Oké, 2028
is nog ver weg. Maar alleen al de poging het evenement binnen de landsgrenzen te
halen, zou een geweldig positief gevoel te weeg kunnen brengen. In 2016 maakt
het Olympische Comité haar keuze. Werk aan de winkel. De jacht op de Spelen is
een prima aanjager van de bouwproductie.

Vuur

De directeur met behalve Economie ook Verenigingszaken in portefeuille geeft
grif toe dat Bouwend Nederland als belangenbehartiger stevig onder vuur ligt.
“In het begin van het jaar kregen we vrij veel commentaar. Veel infra werd naar
voren gehaald, weinig woningbouw. Gaande het jaar veranderde de situatie. We
hebben de achterban duidelijk kunnen maken dat de crisis- en herstelwet verder
gaat dan alleen infra. Ook woningbouwprojecten kunnen in aanmerking komen.
Vergeet niet dat we een echte belangenbehartiger zijn voor het midden- en
kleinbedrijf. Zo’n 2300 van onze leden hebben een omzet kleiner dan 3 miljoen
euro.”

Boeve verzekert dat Bouwend Nederland zich hard ingespannen heeft om voor de
bouw het lage btw-tarief binnen te halen. “We kwamen tot aan de juiste tafel
maar hebben slechts gedeeltelijk succes kunnen binnenhalen. Lage btw voor
isolatie en subsidie op glas. Dat was het dan. En voor de corporaties een
investeringsaftrek.” Het mislukken van de poging het lage btw-tarief tijdelijk
breder in te zetten, schuift Boeve in de schoenen van de Partij van de Arbeid.
“België scoort met het lage btw-tarief. Daar hebben ze bedacht dat bij iedere
nieuwbouw de eerste 50.000 euro sociale woningbouw is. In Nederland is de lage
btw geen hobby van de partij die de minister van financiën levert. Lage btw is
geen PvdA-onderwerp. Daar is de invoering op stukgelopen.”

Reageer op dit artikel