nieuws

Brabant: snel reconstructie deal Heijmans

bouwbreed Premium

Commissaris van de Koningin Wim van de Donk in Noord-Brabant laat komende dagen een reconstructie maken van de feiten die in april en mei hebben geleid tot de spraakmakende aankoop van 32 hectare grond van het bouwbedrijf Heijmans. Dat heeft hij woensdagavond gezegd in een extra overleg met de fractievoorzitters.

De resultaten worden begin volgende week verwacht en zijn eind volgende week
onderwerp van een extra vergadering van Provinciale Staten. Bouwbedrijf Heijmans
bood de grond in april aan wegens ernstige financiële problemen door de
kredietcrisis. De Zuidelijke Rekenkamer uitte dinsdag het vermoeden dat de
provincie Noord-Brabant zich met de transactie mogelijk schuldig heeft gemaakt
aan verboden staatssteun. De Rekenkamer oordeelde dat de betaalde 9,5 miljoen
euro ver boven de gangbare prijs voor agrarische grond ligt.

Goede prijs

Een ambtelijk advies voor een externe taxatie met het oog op mogelijk
illegale staatssteun volgde Gedeputeerde Staten niet op. Bovendien werd
Provinciale Staten niet geïnformeerd over de aankoop. Het provinciebestuur meent
dat het gaat om een normale grondaankoop voor een goede prijs. De fractie van
GroenLinks reageerde woensdag verontwaardigd omdat Provinciale Staten niet op de
hoogte waren. Ook andere politieke partijen zijn kritisch over de rol van
Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel