nieuws

Bouwsector deelt niet in optimisme bedrijfsleven

bouwbreed Premium

De recessie mag dit jaar ongekend diep zijn, het bedrijfsleven verwacht het dieptepunt voorbij te zijn, de bouw uitgezonderd. Dat blijkt uit de laatste Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van dit jaar.

Voor het eerst dit jaar blijken ondernemers weer positiever gestemd. De index van het ondernemersvertrouwen is sinds het derde kwartaal omhooggeklauterd van -23 naar -9. De bouw blijft echter het zorgenkindje van de economie. De vertrouwensindex ligt in de bouwwereld op -23. Ten opzichte van de -27 van het derde kwartaal is dat een lichte vooruitgang. Toch blijft het de laagste score van alle sectoren. Voor het vierde kwartaal op rij is de productie- en omzetontwikkeling er negatief.
De conjunctuurenquête wordt vier keer per jaar gehouden en geeft zicht op ontwikkelingen en verwachtingen in het bedrijfsleven, uitgesplitst naar bedrijfstak en regio. Het is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland, CBS, EIB en de kamers van koophandel. Voor de peiling zijn 12.000 ondernemers zijn geraadpleegd.

Export

De gemeten daling van het bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van vorig jaar is 3,7 procent. In het derde kwartaal lag de daling nog op 5,7 procent. Dat de krimp in dat sombere licht bezien meevalt, is te danken aan een flinke verbetering van de omzet en de export.
In sectoren als industrie, vervoer en communicatie zijn de productieverwachtingen positief. Verschillende sectoren verwachten onder meer een verdere groei van de export. Vooral de industrie is daarover optimistisch.
De kentering in het economisch tij ten spijt blijft de verwachting overeind dat het personeelsbestand verder krimpt. Wel voorzien ondernemers dat de krimp minder wordt dan ze eerder vreesden.
Het vertrouwen blijkt naar regio uitgesplitst het sterkst toegenomen in Brabant, Midden-Nederland en Centraal Gelderland. De hekkensluiters zijn Limburg, Zuidwest-Nederland en Oost-Nederland. In de laatste twee regio’s is het vooral de werkgelegenheidsverwachting die de stemming verder drukt, in Limburg doet de verwachte exportontwikkeling dat.

Meerwaarde

Omdat de COEN “het verhaal vertelt achter de statistieken” heeft deze in de ogen van staatssecretaris Heemskerk (economische zaken) een belangrijke meerwaarde. “Het doet mij goed te zien dat de ondernemers iets positiever zijn over de toekomst. Dit hebben we de komende tijd hard nodig om onze economie weer echt goed op de rails te krijgen.”
Frank Steenis, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Nederland, toont zich ook blij: “Deze resultaten zijn de eerste indicaties dat ondernemend Nederland de weg omhoog heeft gevonden.”

Reageer op dit artikel